Anvisning för konsekvensbedömning av lagförslag

OM076:00/2020 Projekt

I projektet bereds en ny anvisning för konsekvensbedömning av lagförslag. Genom den nya anvisningen förbättras bedömningen av konsekvenserna av lagförslag i enlighet med regeringsprogrammet. Projektet baserar sig på handlingsprogrammet för bättre lagstiftning som ingår i regeringsprogrammet. Samarbetsgruppen för utveckling av lagberedningen leder projektet.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM076:00/2020

Ärendenummer VN/24927/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 22.12.2020 – 15.11.2022

Datum för tillsättande 22.12.2020

Mål och resultat

Målet med projektet är att ta fram en ny, uppdaterad anvisning för statsrådets beredare om hur man bedömer konsekvenserna av nya lagförslag.

Sammandrag

I projektet bereds en ny anvisning för konsekvensbedömning av lagförslag. Genom den nya anvisningen förbättras bedömningen av konsekvenserna av lagförslag i enlighet med regeringsprogrammet. Projektet baserar sig på handlingsprogrammet för bättre lagstiftning som ingår i regeringsprogrammet. Samarbetsgruppen för utveckling av lagberedningen leder projektet.

Utgångspunkter

Den nuvarande anvisningen för konsekvensbedömning av lagförslag är från 2007. Behovet av att uppdatera anvisningen har kommit fram i olika sammanhang. När det gäller till exempel bedömningsmetoderna har det visat sig att det behövs noggrannare anvisningar än för närvarande. Dessutom har man märkt att olika typer av konsekvenser inte beaktas tillräckligt i den gällande anvisningen. Också förhållandet mellan den allmänna anvisningen och sektorsspecifika eller konsekvensspecifika anvisningar behöver förtydligas.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet