Maksuvälinepetosdirektiivi

Direktiivi (EU) 2019/713 muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta

OM078:00/2017 Statute drafting

Direktiivi sisältää vähimmäissäännökset maksuvälineisiin liittyvien petosten ja väärennysten säätämisestä rangaistavaksi ja näiden rikosten rangaistuksista.

Basic information Completed

Project number OM078:00/2017

Case numbers OM 6/481/2017; VN/12187/2020 , VN/12187/2020

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 13.9.2017 – 1.10.2021

Date of appointment 13.9.2017

Law drafting

HE laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 3.2.2021
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 15/2021
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

Parliamentary reply EV 90/2021

Esityksellä pannaan täytäntöön niin sanottu maksuvälinerikosdirektiivi (EU 713/2019).

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Additional information

 • Submitted to Parliament as urgent: parliamentary reply before parliamentary recess.

Legislative plan for spring session 2021

Contact person
Lena Andersson, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 244
[email protected]

Goals and results

Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lainsäädäntö voimaan viimeistään 31.5.2021.

Summary

Direktiivi sisältää vähimmäissäännökset maksuvälineisiin liittyvien petosten ja väärennysten säätämisestä rangaistavaksi ja näiden rikosten rangaistuksista.

Starting points

Direktiivillä korvattaisiin neuvoston 28. päivänä toukokuuta 2001 tekemä puitepäätös 2001/413/YOS muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta, jäljempänä puitepäätös. Ehdotus on osa kyberturvallisuuden parantamista koskevia toimenpiteitä, jotka mainitaan komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 13 päivänä syyskuuta 2017 tekemässä yhteisessä tiedonannossa parlamentille ja neuvostolle (JOIN(2017) 450 final). Komission vuonna 2015 laatimassa Euroopan turvallisuusagendassa asetetaan toimenpiteeksi maksuvälineitä koskevien petosten ja väärennysten torjuntaa koskevan lainsäädännön arvioiminen ja mahdollinen laajentaminen uudempien rikollisuusmuotojen huomioon ottamiseksi (COM(2015) 185 final, s. 20).

Additional information

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.