Maksuvälinepetosdirektiivi

Direktiivi (EU) 2019/713 muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta

OM078:00/2017 Säädösvalmistelu

Direktiivi sisältää vähimmäissäännökset maksuvälineisiin liittyvien petosten ja väärennysten säätämisestä rangaistavaksi ja näiden rikosten rangaistuksista.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM078:00/2017

Asianumerot OM 6/481/2017; VN/12187/2020 , VN/12187/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.9.2017 – 1.10.2021

Asettamispäivä 13.9.2017

Lainvalmistelu

HE laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 3.2.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 15/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  15.4.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 90/2021

Esityksellä pannaan täytäntöön niin sanottu maksuvälinerikosdirektiivi (EU 713/2019).

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Lena Andersson, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 244
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lainsäädäntö voimaan viimeistään 31.5.2021.

Tiivistelmä

Direktiivi sisältää vähimmäissäännökset maksuvälineisiin liittyvien petosten ja väärennysten säätämisestä rangaistavaksi ja näiden rikosten rangaistuksista.

Lähtökohdat

Direktiivillä korvattaisiin neuvoston 28. päivänä toukokuuta 2001 tekemä puitepäätös 2001/413/YOS muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta, jäljempänä puitepäätös. Ehdotus on osa kyberturvallisuuden parantamista koskevia toimenpiteitä, jotka mainitaan komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 13 päivänä syyskuuta 2017 tekemässä yhteisessä tiedonannossa parlamentille ja neuvostolle (JOIN(2017) 450 final). Komission vuonna 2015 laatimassa Euroopan turvallisuusagendassa asetetaan toimenpiteeksi maksuvälineitä koskevien petosten ja väärennysten torjuntaa koskevan lainsäädännön arvioiminen ja mahdollinen laajentaminen uudempien rikollisuusmuotojen huomioon ottamiseksi (COM(2015) 185 final, s. 20).

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.