Ulosottosääntelyn kehittäminen

OM155:00/2023 Statute drafting

Hankkeessa tarkoituksena on uudistaa tulojen ulosmittausta koskevat ulosottokaaren säännökset sekä yksinkertaistaa sosiaaliturvaetuuksien ulosmittausta. Lisäksi selvitetään ulosottokaaren muita muutostarpeita.

Project status

Basic information In progress

Project number OM155:00/2023

Case numbers VN/26600/2023

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 14.9.2023 – 31.12.2026

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Contact person
Terhi Salmela, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 203
[email protected]

Goals and results

Hankkeen tavoitteena on uudistaa tulojen ulosmittausta koskevat ulosottokaaren säännökset siten, että ulosmittauksen laskentasäännöt olisivat nykyistä yksinkertaisemmat ja ulosmittauksen määrä olisi kaikissa tuloluokissa oikeudenmukainen. Sosiaaliturvaetuuksien ulosmittausta koskevaa sääntelyä on tarkoitus yksinkertaistaa ja varmistaa, että eri etuuslajeja ei kohdella ulosmittauksessa eri tavalla ilman hyväksyttävää perustetta.

Lisäksi hankkeessa on tavoitteena selvittää, olisiko ulosottokaaren muuttaminen muilta osin perusteltua ja onko mahdollisia muita säädösmuutoksia tarkoituksenmukaista valmistella tulojen ulosmittausta koskevan uudistuksen yhteydessä.

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus tavoitteen toteuttamiseksi tarpeellisista ulosottokaaren ja muun lainsäädännön muutoksista. Säädösehdotus tulee laatia hallituksen esityksen muotoon.

Summary

Hankkeessa tarkoituksena on uudistaa tulojen ulosmittausta koskevat ulosottokaaren säännökset sekä yksinkertaistaa sosiaaliturvaetuuksien ulosmittausta. Lisäksi selvitetään ulosottokaaren muita muutostarpeita.

Starting points

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaan hallituskaudella yksinkertaistetaan tulojen ulosmittausta ja selvitetään varojen kohdentamista ja muutostarpeita ulosotossa.

Työryhmän työn pohjana on 18.4.2023 julkaistu Sosiaaliturvaetuuksien ulosmittaus –työryhmän mietintö, jossa ehdotetaan tulojen ulosmittausta koskevien säännösten uudistamista sekä muutoksia sosiaaliturvaetuuksien ulosmitattavuuteen.

Read more

Työryhmä uudistamaan ulosmittauksen laskentasääntöjä 

Ministry of Justice Press release 1.2.2024 8.49