Legislative project to further clarify the punity of female genital mutilation in the Criminal Code

OM019:00/2021 Statute drafting

Female genital mutilation will be more explicitly criminalised in the Criminal Code. Taking a minor girl abroad to undergo female genital mutilation will also be criminalised.

In the same context, Chapter 21, section 4 of the Criminal Code (infanticide) will be repealed as unnecessary.

Basic information In progress

Project number OM019:00/2021

Case numbers VN/7196/2021

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 1.4.2021 – 30.6.2024

Date of appointment 1.4.2021

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Law drafting

HE rikoslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen)
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 31.8.2023
 • 2

  Estimated week of presentation

  Original estimated week of presentation 37/2022
  Estimated new week of presentation 24/2024
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Esityksessä ehdotetaan selkeytettävän rikoslain säännöksiä koskien naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen rangaistavuutta. Hankkeeseen on yhdistetty HE laiksi rikoslain muuttamisesta (tapon syyteoikeuden vanhentumista koskevien kysymysten arviointi), hankenumero OM088:00/2023.

Minister in chargeMinister of Justice Meri

Legislative plan for spring session 2024

Contact person
Sonja Sjöman, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 237
[email protected]

Goals and results

Tavoitteena on valmistella säännösehdotukset tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi nykyistä selkeämmin, toteuttaen näin lakivaliokunnan mietinnön LaVM 6/2020 vp pohjalta laaditun eduskunnan kirjelmän EK 44/2020 vp lausuma.

Pääministeri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen kriminalisoidaan rikoslaissa nykyistä selkeämmin. Myös alaikäisen tytön vieminen ulkomaille sukupuolielinten silpomista varten kriminalisoidaan.

Samassa yhteydessä kumotaan rikoslain 21 luvun lapsensurmaa koskeva 4 § tarpeettomana.

Summary

Female genital mutilation will be more explicitly criminalised in the Criminal Code. Taking a minor girl abroad to undergo female genital mutilation will also be criminalised.

In the same context, Chapter 21, section 4 of the Criminal Code (infanticide) will be repealed as unnecessary.

Starting points

Vuonna 2019 eduskunnalle luovutettiin kansalaisaloite (KAA1/2019 vp) koskien tyttöjen ja naisten sukuelinten silvonnan kieltämistä. Eduskunnan lakivaliokunta käsitteli kansalaisaloitetta ja antoi sitä koskevan mietinnön LaVM 6/2020 vp. Valiokunnan päätösehdotuksen mukaisesti eduskunta edellytti, että valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi nykyistä selkeämmin ja antaa tarvittavat lakiehdotukset eduskunnan käsiteltäviksi kuluvan vaalikauden aikana (EK 44/2020 vp).

Read more

Ehdotus rikoslain muuttamisesta nyt lausunnolla

Ministry of Justice Press release 18.4.2024 12.28

Työryhmä ei esitä rikoslakiin sukuelinten silpomista koskevia muutoksia

Ministry of Justice Press release 13.2.2023 16.52