Osakehuoneiston hallintaanottopäätösten tiedoksiantoon liittyvän asunto-osakeyhtiölain sääntelyn tarkistaminen

OM192:00/2023 Statute drafting

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asunto-osakeyhtiölakia siten, osakehuoneiston hallintaanottopäätöksen tekemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tiedoksiannot voidaan toteuttaa myös tilanteissa, joissa todisteellinen tiedoksianto ulkomaille ei ole mahdollista.

Basic information In progress

Project number OM192:00/2023

Case numbers VN/36659/2023

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 21.12.2023 –

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.5 Toimivat asuntomarkkinat ja sujuva liikenne

Law drafting

HE laiksi asunto-osakeyhtiölain 8 luvun muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 31.8.2023
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 20/2024
  Original estimated week of presentation 22/2024
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Parliamentary reply EV 43/2024

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asunto-osakeyhtiölakia siten, että osakehuoneiston hallintaanottoa koskevan päätöksen edellytyksenä oleva varoituksen ja yhtiökokouksen päätöksen tiedoksianto voidaan toimittaa osakkeenomistajalle ja vuokralaiselle tarkoituksenmukaisella tavalla, jos varoituksen ja päätöksen tiedoksianto todisteellisesti tai kirjatulla kirjeellä ei ole mahdollista.

Minister in chargeMinister of Justice Meri

Legislative plan for spring session 2024

Contact person
Satu Pentikäinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 282
[email protected]

Goals and results

Ehdotuksella on tarkoitus varmistaa, että osakehuoneiston hallintaanotosta asunto-osakeyhtiölain mukaan päättävällä yhtiöllä on tosiasiassa käytössään riittävät keinot laissa edellytetylle varoituksen ja yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi antamiselle ulkomailla oleskelevalle vastaanottajalle. Lisäksi ehdotuksella pyritään varmistamaan, ettei tiedoksiannon estyminen ulkomaille nykyisin käytettävissä olevin keinoin muodosta estettä hallintaanottoa koskevan päätöksen täytäntöönpanolle.

Osakehuoneiston hallintaanottoon liittyviä tiedoksiantomenettelyjä koskevien muutosehdotusten lisäksi ehdotuksella on tarkoitus varmistaa, ettei hallintaanottoa koskevan yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi antamiseen ulkomaille kuluva aika johda päätöksen tehottomuuteen.

Summary

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asunto-osakeyhtiölakia siten, osakehuoneiston hallintaanottopäätöksen tekemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tiedoksiannot voidaan toteuttaa myös tilanteissa, joissa todisteellinen tiedoksianto ulkomaille ei ole mahdollista.

Read more