Kriminálapolitihkka

Kriminálapolitihkain dárkkuhuvvojit viiddimussan buot dat doaimmat, mat váikkuhit rihkolašvuhtii. Kriminálapolitihkka lea ee. das mearrideapmi, main dáguin ráŋggáštuvvo, mainna lágiin ja man áŋgirit. Rihkusvuoigatvuođalaš doaibmabijuid lassin maid ovdamearkka dihte alkoholapolitihkalaš, sosiálapolitihkalaš ja skuvlenpolitihkalaš doaibmabijut sihke dearvvašvuođa fuolahus ja servodatplánen váikkuhit rihkolašvuhtii.