Dorvvolašvuođa čilgenláhka

Olbmuid ja fitnodagaid luohtehahttivuođa sihkkarastima várás geavahanvuloš meannudemiin mearriduvvo dorvvolašvuođa čilgenlágas. Lága ulbmilin lea eastadit servodaga hávváduvvivuođas ja suddjet oktasaš ávkkiid, dego stáhta dorvvolašvuođa, eatnanbealuštusa beroštumi sihke oktasaš dorvvolašvuođa, seamma ládje go caggat mearkkašahtti priváhta ekonomalaš vahágiid.

Dorvvolašvuođa čilgenláhka (suomagillii), Finlex