Rihkosis gillájeaddjit

Vuoigatvuohtaministeriija fuolaha lágaid válmmaštallamis, mat laktásit rihkosa gillájeaddji vuoigatvuođalaš dillái, ja gillájeaddji sajádaga oppalaš gárgeheamis doaibmasuorggistis. Ministeriijas lea maid ovddasvástádus duopmostuoluid ja riekteveahkkedoaimmahagaid bargiide fállojuvvon skuvlemis ja eará doaibmaneavttuin. Vuoigatvuohtaministeriijas lea maid ovddasvástádus rihkkosis gillájeddjiid oppalaš doarjjabálvalusaid ordnemis. Gillájeddjiid doarjjabálvalusaid ruhtadeapmái ministeriija oassálastá nu ahte mieđiha stáhtadoarjaga. Buhtadusdoaibma rihkuslága mielde ovddiduvvo ovttasráđiid Stáhtakantuvrrain.