Rihkosis gillájeaddjit

Vuoigatvuođaministeriija fuolaha lágaid válmmaštallamis, mat laktásit rihkkosis gillájeaddji vuoigatvuođalaš sajádahkii, ja gillájeaddji sajádaga oppalaš gárgeheamis doaibmasuorggistis. Gillájeaddji sajádat buoriduvvo earret eará nu ahte ruhtaduvvojit doarjjabálvalusat, ovddiduvvo diehtooažžun ja ovddiduvvojit gillájeaddji dárbbuid vuhtii váldi buorit geavadat rihkusvuoigatvuođalaš meannudeamis.