Historjá

Vuoigatvuohtaministeriija vuođđuduvvui jagi 1918 dakkaviđe go Suopma šattai iehčanassan. Dan ovddasmannin doaimmai jagi 1892 rájes senáhta ekonomalaš ossodaga riektedoaibmagoddi. Jagi 1919 vuoigatvuohtaministeriijai ovttastuvvui prentenáššiid allastivra ja jagi 1922 fáŋggaiddikšunstivra sihke láhkaválmmaštallandoaimmahat.

Suoma vuoigatvuođalaš eallimis leat jahkečuohtásaš árbevierut. Láhkageavaheapme- ja duopmostuollovuogádat álggii Ruoŧa válddi áigge (1100-logus rájes gitta jahkái 1809) ja gárggiidii ain go Suopma lei Ruššii laktojuvvon autonomalaš stuorafurstagoddi (1809-1917).

Kuva: Keisarillinen Suomen Senaatti. Atelier Apollo, kuvaaja 1899. Museovirasto - Musketti