Hálddahusláhka

Hálddahuslágas mearriduvvo buori hálddahusa vuđđosiin ja meannudeamis, mii čuvvojuvvo hálddahusáššis. Láhkii čáhket njuolggadusat earret eará ášši johtuibidjamis ja gieđahallamis sihke mearrádusa diehtunaddimis. Hálddahuslágas mearriduvvo maid meannudeamis njulgengáibádusa gieđahallamis.