Almmolašvuohtaláhka

Lága mielde juohkeovttas lea riekti oažžut dieđuid eiseválddi almmolaš áššegirjjiin. Eiseválddiid áššegirjjit leat almmolaččat, jos nuppe ládje ii sierra mearriduvvo. Suomas ráđđe nappo almmolašvuohtaprinsihppa.

Oahpásmuva dárkileappot (suomagillii): 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta