Riektedorvvu ollašuvvan

Vuoigatvuohtaministeriija válmmaštallá njuolggadusaid, maiguin viggojuvvo sihkkarastojuvvot vuoiggalaš riektegeavvama ja buori hálddahusa ollašuvvan. Ministeriija válmmaštallá maid lágaid, mat gusket bággobearrama, konkurssa ja vealgeordnedeami.

Riektedorvvu geavada ollašuvvama ovddasvástádus lea loahpaloahpas sorjjasmeahttun duopmostuoluin. Eará láhkageavahaneiseválddit leat sivaheaddjit ja bággobearraneiseválddit. Maiddái riekteveahkis lea guovddáš mearkkašupmi riektedorvvu ollašuvvamis.  

Vuoigatvuođaministeriijas lea iežas oasis ovddasvástádus duopmostuoluid ja eará riekteeiseválddiid doaimma bajásdoallamis ja ovdánahttimis. Dat doarju iežas hálddahussuorggi guovddášvirgedoaimmahagaid bargguin, mat daidda gullet. Ministeriija bargun lea sihkkarastit, ahte duopmostuolut ja riekteveahkki bálvalannávccaset mielde, oassebeliide mielddisbuktin goluidis dáfus ja gieđahallanáiggiidis mielde dorvvastit riektedorvvu duođalaš ollašuvvama sihke Suoma láhkaásaheami ja Suoma čadni riikkaidgaskasaš soahpamušaid mielde.

Rihkkosa gillájeaddji buorideamis deattuhussan lea, ahte gillájeaddji dárbbut váldojuvvošedje ovddibu buorebut vuhtii geavada riekteproseassain ja doarjjadoaimmain.