Rihkusduostun

Rihkusduostuma ulbmilin lea unnidit rihkolašvuođa ja dan daguhan áruid sihke buoridit dorvvolašvuođa ja dorvvolašvuođa dovddu servodagas. Rihkusduostun lea guhkesáigge bargu, mii gokčá viidát eiseválddiid, fitnodagaid, álbmotservviid ja orruid doaimmaid, mat unnidit rihkkosiid, heađuštusmeannudeami ja gillájeaddjin šaddama riskka. Rihkkosat sáhttet caggojuvvot hui sierralágán lahkonanvugiiguin, ovdamearkka dihte huksejuvvon birrasa buoret plánemiin, teknihkalaš biergasiiguin,  mánáid ja bearrašiid doarjumiin, seahkanemiin riskanuoraid  dillái ja lasihemiin searvvušvuođa ja ránnáveahki.