Riekteáššit EU:s

Vuoigatvuohtaministeriijas lea ovddasvástádus iežas doaibmasuorggi EU-fidnuin. Ovdamearkka dihte siviila- ja rihkosvuoigatvuhtii, persovdnadieđuid suodjái, soahpamušriektái, geavaheaddjisuodjái, fitnodatvuoigatvuhtii sihke EU-mearrádusválmmaštallamii, mii laktása proseassavuoigatvuhtii, dikšojuvvo vuoigatvuohtaministeriijas. Vuoigatvuohtaministeriija válmmaštallá maid álbmotlaš doaibmabijuid, maidda riektesuorggi EU-mearrádusain boahtti geatnegasvuođat ollašuhttojuvvojit Suomas. Sihke Suomas ja EU:s dahkkojuvvo seammasullasaš bargu láhkaásaheami šlája buorideami várás ja mearrádusválmmaštallama gárgeheami várás.  

Vuoigatvuohtaministeriija doaibmasuorgái gullet maid áššit, mat laktásit EU:a vuođđoriektepolitihkkii, álbmotválddálašvuhtii ja EU:a doaimma rabasvuhtii. Vuoigatvuohtaministeriija fuolaha Eurohpa parlameantta válggaid ordnemis ja mearrádusdahkamis, mii dasa gullá.

Oahpásmuva maiddái (suomagillii):

Valtioneuvoston kanslia: EU-asioiden käsittely valtioneuvostossa

Lisätietoja EU:n toiminnasta europa.eu -sivustolta

EU:n oikeusportaali E-justice on EU:n sähköinen palvelu, josta saa tietoa kaikkien EU-jäsenmaiden oikeusjärjestelmistä.

Eu-jäsenmaiden tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten yhteistyöelin Eurojust

EU:n perusoikeusvirasto