Vuoigatvuohtaministeriija organisašuvdna

Vuoigatvuohtaministtar

Vuoigatvuohtaministtar Antti Häkkänen jođiha vuoigatvuohtaministeriija.

Ministtar Häkkänen gieđahallá vuoigatvuohtaministeriijai gullevaš áššiid, earret Ålándda iešmearridanáššiid, maid dikšu johtalus- ja kommunikašuvdnaministtar Anne Berner.

 

 

Virgeolmmošnjunnošat

Kansliijahoavda

Kansliijahoavda jođiha ministara veahkkin ministeriija doaimma ja dan gárgeheami, strategalaš plánema ja hálddahussuorggi boađusplánema sihke ministeriija boađusjođiheami.

Vuoigatvuohtaministeriija kansliijahoavdan doaibmá Pekka Timonen.

Kansliijahoavda Pekka Timonen

tel. 09 1606 7502
Šleađgaboasta ovdanamma.v.goargu@om.fi>

Kansliijahoavdda čálli Sanna Laine
tel. 02951 50044
Šleađgaboasta ovdanamma.goargu@om.fi

Fáksa 09 1606 7525

Ossodagat ja ovttadagat

Vuoigatvuohtaministeriijas leat láhkaválmmaštallanossodat, riektehálddahusossodat ja kriminálapolitihkalaš ossodat.

Ministeriijas leat ossodagaide gullameahttun ovttadahkan demokratiija-, giella- ja vuođđoriekteáššiid ovttadat, kommunikašuvdnaovttadat, hálddahusovttadat, ekonomiijaovttadat, diehtohálddahusovttadat, siskkáldas dárkkisteami ovttadat ja njunnoša doarjja.

Ossodagaid ja ovttadagaid hoavddat

Láhkaválmmaštallanossodat: allahoavda Antti T. Leinonen

Riektehálddahusossodat: allahoavda Kari Kiesiläinen

Kriminálapolitihkalaš ossodat: allahoavda Arto Kujala

Demokratiija-, giella- ja vuođđoriekteáššiid ovttadat: hoavda Johanna Suurpää

Siskkáldas dárkkisteapmi: dárkkistanhoavda Kaisa Sistonen

Kommunikašuvdnaovttadat: kommunikašuvdnahoavda Kati Pärnänen

Hálddahusovttadat: hálddahushoavda Olli Muttilainen

Ekonomiijaovttadat: ekonomiijahoavda Tapio Laamanen

Diehtohálddahusovttadat: diehtohálddahushoavda Tarmo Maunu