Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa valmisteleva työryhmä

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa valmisteleva työryhmä

OM014:00/2020 Body

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelmassa esitetään laadittavaksi naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma. Oikeusministeriö on vastuussa ohjelman laatimisen koordinaatiosta. Ohjelma valmistellaan poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Basic information Completed

Project number OM014:00/2020

Case numbers VN/14733/2019

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 28.1.2020 – 30.4.2023

Date of appointment 28.1.2020

Type of body Working group

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Strategiset kokonaisuudet Strengthening the rule of law

Action Drawing up an action plan for combating violence against women

Goals and results

Pääministeri Marinin hallitusohjelman kohdan 3.3 tavoite 4 "turvallinen oikeusvaltio" keskittyy mm. rikosuhrien aseman parantamiseen. Yhdeksi keinoksi tämän tavoitteen saavuttamiseksi mainitaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma.

Oikeusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on

1) valmistella naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman painopistealueet;
2) suunnitella ja toteuttaa työpajat, joiden pohjalta valmistellaan ohjelman toimenpide-ehdotukset;
3) valmistella yhdessä Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisyn toimikunnan kanssa ehdotukset GREVIOn suositusten sisällyttämisestä ohjelmaan siltä osin kuin suositukset koskevat ohjelman painopistealueita;
4) laatia naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma ja sitä koskeva toimeenpanosuunnitelma;
5) seurata ohjelman toimeenpanoa;
6) raportoida työstään oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministeriryhmälle.

Summary

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelmassa esitetään laadittavaksi naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma. Oikeusministeriö on vastuussa ohjelman laatimisen koordinaatiosta. Ohjelma valmistellaan poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Starting points

Oikeusministeriö on vastuussa torjuntaohjelman laatimisen koordinaatiosta. Ohjelma valmistellaan poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Ministeriö asetti 28.1.2020 työryhmän huolehtimaan ohjelman valmistelusta sekä sitä koskevasta toimeenpanosuunnitelmasta. Työryhmän tehtävänä on myös seurata ohjelman toimeenpanoa. Työryhmä raportoi työstään oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministeriryhmälle.

Ohjelman valmistelussa huomioidaan muu samaa teemaa koskeva käynnissä oleva valmistelu. Valmistelussa tehdään yhteistyötä valtioneuvoston asettaman naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnan (STM 103:00/2016) kanssa. Toimikunnan tehtävänä on edistää ja seurata Euroopan neuvoston yleissopimuksen toimeenpanoa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta, jäljempänä Istanbulin sopimus (SopS 53/2015), joka astui Suomessa voimaan elokuussa 2015. Tähän liittyen huomioidaan myös Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa valvovan asiantuntijaryhmä GREVIOn Suomelle antamat suositukset.

Additional information

Read more

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma toteutui hyvin

Ministry of Justice Press release 27.3.2023 13.23

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan 2022 avustukset myönnetty

Ministry of Justice News item 31.5.2022 14.58

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan 2022 avustukset haettavana

Ministry of Justice News item 31.1.2022 15.17

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan jaettiin avustuksia

Ministry of Justice News item 7.1.2021 13.26

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan haettavana avustuksia

Ministry of Justice News item 22.10.2020 14.55

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa torjutaan monin keinoin

Ministry of Justice Press release 22.10.2020 10.43

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan työpajat käynnistyivät

Ministry of Justice News item 28.2.2020 11.54