Valmiuslain kokonaisuudistus

OM015:00/2022 Statute drafting

Uudistuksen tavoitteena on saattaa valmiuslaki vastaamaan nykyaikaista käsitystä yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta ja sitä uhkaavista tekijöistä sekä erilaisten vaikutuksiltaan vakavien uhka- ja häiriötilanteiden tunnistamisesta.

Basic information In progress

Project number OM015:00/2022

Case numbers VN/5137/2022

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 16.2.2022 –

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.1 Kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä vahvistetaan

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Contact person
Marietta Keravuori-Rusanen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 060
[email protected]

Contact person
Heidi Mäntylä, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 210
[email protected]

Goals and results

Hankkeen tavoitteena on arvioida valmiuslain ajantasaisuus, toimivuus ja kehittämistarpeet sekä valmistella uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat säädösehdotukset. Tavoitteena on johdonmukainen, ajantasainen ja perustuslain kanssa sopusoinnussa oleva sääntelykokonaisuus, joka tarjoaa edellytykset tehdä erilaisten poikkeustilanteiden hallitsemiseksi oikea-aikaiset päätökset sekä sisältää asianmukaiset ja riittävät toimivaltuudet näiden päätösten toteuttamiseksi.

Summary

Uudistuksen tavoitteena on saattaa valmiuslaki vastaamaan nykyaikaista käsitystä yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta ja sitä uhkaavista tekijöistä sekä erilaisten vaikutuksiltaan vakavien uhka- ja häiriötilanteiden tunnistamisesta.

Starting points

Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan valmiuslain kokonaisuudistuksella rakennetaan tarvittavat toimivaltuudet kriisien johtamiseen ja varautumiseen siten, että yhteiskunnan toimintaedellytykset turvataan poikkeusoloissa.

Valmiuslain toimivaltuudet otettiin ensimmäisen kerran käyttöön ja niitä alettiin soveltaa Covid 19 -epidemian johdosta todetuissa poikkeusoloissa keväällä 2020. Nykyistä edeltänyttä valmiuslakia ei koskaan sovellettu. Kynnys valmiuslain käyttöönotolle onkin myös käytännössä ollut erittäin korkea.

Voimassa oleva valmiuslaki on ns. poikkeuslaki. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on todennut, että valmiuslain kaltaisen poikkeusoloissa sovellettavaksi tulevan lain säätäminen pysyväisluonteisena poikkeuslakina ei ole valtiosäännön perusratkaisujen kannalta tyydyttävä ratkaisu. Tästä seuraa tarve pyrkiä saattamaan valmiuslaki sopusointuun perustuslain kanssa. Ylimmät valtioelimet ja ylimmät laillisuusvalvojat ovat valmiuslain soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella nostaneet esille tarpeen arvioida valmiuslain ajantasaisuutta ja sen käyttöönottomekanismeja. Myös yhteiskunnallinen kehitys ja kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset edellyttävät, että valmiuslain ajantasaisuutta ja toimivuutta sekä toimivaltuuksien riittävyyttä arvioidaan uudelleen. Valmiuslain uudistamistarve on tunnistettu myös koronaepidemian hallintaa tarkastelleessa Onnettomuustutkintakeskuksen raportissa (Koronaepidemian ensimmäinen vaihe Suomessa vuonna 2020. Tutkintaselostus 6/2021. Tutkinnan tunnus: P 2020-01).

Additional information

Read more

Valmiuslain varautumisvelvollisuus lausunnoille

Ministry of Justice Press release 5.12.2023 10.05

Valmiuslaki etenee: Uusi parlamentaarinen seurantaryhmä aloittaa

Ministry of Justice Press release 19.10.2023 15.09

Valmiuslain hybridiuhkia koskeva päivitys vahvistettiin

Ministry of Justice Press release 8.7.2022 10.46

Valmiuslain hybridipäivitys etenee vahvistettavaksi

Ministry of Justice Press release 7.7.2022 11.22

Rajaturvallisuuden vahvistaminen lainsäädäntöteitse etenee

Ministry of Justice Ministry of the Interior Press release 12.5.2022 9.47

Valmiuslakiin ehdotetaan hybridiuhkia koskevia säännöksiä

Ministry of Justice Press release 28.4.2022 13.35

Parlamentaarinen seurantaryhmä tukemaan valmiuslain uudistustyötä

Ministry of Justice Press release 24.3.2022 14.16