Kansalaisjärjestöstrategian ja sen toimeenpanosuunnitelman valmistelu

OM140:00/2023 Development

Hallitus valmistelee kansalaisjärjestöstrategian, jonka puitteissa kevennetään järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevaa ylimääräistä sääntelyä, selvitetään mahdollisuuksia kehittää kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa ja parannetaan hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta.

Basic information In progress

Project number OM140:00/2023

Case numbers VN/26527/2023

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 13.11.2023 – 17.4.2027

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Contact person
Mikko Lehtonen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 173
[email protected]

Goals and results

Hallitus valmistelee kansalaisjärjestöstrategian, jonka puitteissa kevennetään järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevaa ylimääräistä sääntelyä, selvitetään mahdollisuuksia kehittää kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa ja parannetaan hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta. Strategia on tarkoitus antaa valtioneuvoston periaatepäätöksenä kevään mittaan. Samaan aikaan valmistellaan strategian toimeenpanosuunnitelmaa.

Summary

Hallitus valmistelee kansalaisjärjestöstrategian, jonka puitteissa kevennetään järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevaa ylimääräistä sääntelyä, selvitetään mahdollisuuksia kehittää kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa ja parannetaan hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta.

Starting points

Strategian valmistelu perustuu hallitusohjelmaan ja valtioneuvoston yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa edistävän tiedonannon linjaukseen.

Additional information

Read more

Selvitys: Järjestölähtöisiä pankkipalveluja tarvitaan

Ministry of Justice Press release 11.1.2024 14.33

Työryhmä laatimaan kansalaisjärjestöstrategiaa

Ministry of Justice Press release 14.11.2023 14.05