Kansalaisjärjestöstrategian ja sen toimeenpanosuunnitelman valmistelu

OM140:00/2023 Kehittäminen

Hallitus valmistelee kansalaisjärjestöstrategian ja sen toimeenpanosuunnitelman. Strategian puitteissa kevennetään järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevaa ylimääräistä sääntelyä, selvitetään mahdollisuuksia kehittää kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa ja parannetaan hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM140:00/2023

Asianumerot VN/26527/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.11.2023 – 17.4.2027

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Yhteyshenkilö
Mikko Lehtonen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 173
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Kansalaisjärjestöstrategiassa on tarkoitus määritellä ne keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla hallinto mahdollistaa kansalaisjärjestöissä tehtävää, monimuotoista kansalaistoimintaa ja parantaa kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä tilanteessa, jossa järjestöille myönnettäviä valtionavustuksia leikataan. Kansalaisjärjestöstrategia on tarkoitus antaa valtioneuvoston periaatepäätöksenä keväällä 2024. Valmistelu on ripeää, jotta tarvittavia säädösmuutoksia ja muita politiikkatoimia saadaan aikaan kuluvalla hallitusohjelmakaudella 2024–2026. Kansalaisjärjestöstrategian rinnalla valmistellaan sen toimeenpanosuunnitelmaa, johon on myös mahdollista osallistua ja vaikuttaa kevään edetessä.

Tiivistelmä

Hallitus valmistelee kansalaisjärjestöstrategian ja sen toimeenpanosuunnitelman. Strategian puitteissa kevennetään järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevaa ylimääräistä sääntelyä, selvitetään mahdollisuuksia kehittää kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa ja parannetaan hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta.

Lähtökohdat

Kansalaisjärjestöstrategiahanke perustuu hallitusohjelman kirjaukseen sekä valtioneuvoston yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa edistävän tiedonannon linjaukseen.

Lisätietoja

Lisää aiheesta