Joukko nuoria ulkona pelaamassa koripalloa.

Kansalaisjärjestöstrategia 

Valmistelemme strategiaa, jolla kevennämme järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevaa ylimääräistä sääntelyä, selvitämme mahdollisuuksia kehittää kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa ja parannamme hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta.

Tarkastelemme erilaisia vaihtoehtoja, joilla voisimme edistää kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa, kehittää kansalaisjärjestöjä koskevaa valtionavustustoimintaa sekä purkaa kuormittavaa byrokratiaa. Järjestöillä on tarve kehittää toimintaansa, lisätä yhteistyötään ja uudistaa rakenteitaan. 

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on linjannut kansalaisjärjestöstrategiasta hallitusohjelmassaan. Strategia on tarkoitus antaa valtioneuvoston periaatepäätöksenä keväällä 2024. Toteutamme strategiaa hallituskauden loppuun, vuoteen 2027 saakka. Strategiaa valmistelee ja sen toimeenpanoa koordinoi oikeusministeriön asettama poikkihallinnollinen työryhmä. 

Anna palautetta ja vaikuta

Olemme käyneet läpi aiempia selvityksiä ja suosituksia, kuulleet järjestöjä ja muita asiantuntijoita sekä koonneet kirjallisuuskatsauksen. Olemme keskustelleet myös verkossa järjestöjen toimintaedellytysten kehittämisestä ja esitelleet strategialuonnosta kansalaisjärjestöakatemiassa maaliskuussa 2024. Valtionavustustoiminta, varainhankinta ja vapaaehtoistoiminta ovat herättäneet eniten keskustelua.  

Kannustamme edelleen antamaan palautetta tai osallistumaan keskusteluun lisäämällä aihetunnisteen #kansalaisjärjestöstrategia sosiaalisen median julkaisuihin. Kerromme tulevista tapahtumista hankesivullamme. 

Anna palautetta verkkolomakkeella
Hankesivu

Lue lisää

Tutustu tarkemmin valtionavustustoiminnan kehittämiseen ja valtionavustuspalveluihin. Varainhankintakoulutusta on saatavissa erilaisissa oppilaitoksissa, katso esimerkiksi Opintopolusta.
Löydät lisää tietoa vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta Suomi.fi-palvelussa

Yhteystiedot

Mikko Lehtonen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisyhteiskunta  Puhelin:0295150173   Sähköpostiosoite: [email protected]


Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Esikunta KANE  kansalaisvaikuttaminen  kansalaisyhteiskunta  kestävä kehitys  demokratiapolitiikka  Puhelin:0295150416   Sähköpostiosoite: