Joukko nuoria ulkona pelaamassa koripalloa.

Kansalaisjärjestöstrategia 

Linjaamme kansalaisjärjestöstrategiassa, miten valtioneuvosto kehittää kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä kuluvalla hallituskaudella. Edistämme strategian perusteella kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa, kehitämme kansalaisjärjestöjä koskevaa valtionavustustoimintaa sekä puramme kansalaisjärjestöjä kuormittavaa byrokratiaa. 

Ihmiset osallistuvat ja vaikuttavat, oppivat ja auttavat sekä harrastavat kansalaisjärjestöissä. Kansalaisjärjestötoiminta edistää ihmisten hyvinvointia, demokratiaa ja osallisuutta. Kansalaisjärjestöt vahvistavat myös yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta ja kriisinkestävyyttä.  

Koska kansalaisjärjestötoiminta ja kansalaisjärjestöjen toimintaympäristö muuttuvat, kansalaisjärjestöillä on tarve kehittää toimintaansa, lisätä yhteistyötään ja uudistaa rakenteitaan. 

Kansalaisjärjestöstrategia annettiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 6.6.2024. Strategia ulottuu vuoteen 2027 ja se perustuu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan. 

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten kehittämisestä: Kansalaisjärjestöstrategia 2023–2027 

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteemme on, että yksityisrahoitukseen perustuva lahjoittamisen kulttuuri kehittyy ja kansalaisjärjestöjen omavaraisuus vahvistuu. Kansalaisjärjestöjen monipuolinen rahoituspohja on tarpeen. Toisena keskeisenä tavoitteenamme on parantaa julkisen hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta. 

Strategian toimeenpano sisältää kansalaisjärjestöille osoitettavien lahjoitusten verovähennysoikeuden laajentamista tietyin ehdoin ja rajoituksin sekä asian laajempaa selvittämistä, valtionavustuslain ja valtionavustuskäytänteiden uudistamista sekä kansalaisyhteiskuntavision muodostamista yhteisen tilannekuvan perusteella.

Poikkihallinnollinen työryhmä koordinoi strategian toimeenpanoa valtioneuvostossa. Seurantaryhmä varmistaa toimeenpanon laatua. 

Seuraa toimenpiteiden etenemistä 

Järjestämme strategian toimeenpanosta avoimia keskustelutilaisuuksia.
Kerromme tulevista tapahtumista sekä muista osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista hankesivullamme. 

Kannustamme osallistumaan keskusteluun myös sosiaalisessa mediassa. Lisää julkaisuihisi aihetunniste #kansalaisjärjestöstrategia. 

Hankesivu

Lue lisää

Tutustu tarkemmin valtionavustustoiminnan kehittämiseen ja valtionavustuspalveluihin. Varainhankintakoulutusta on saatavissa erilaisissa oppilaitoksissa, katso esimerkiksi Opintopolusta.
Löydät lisää tietoa vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta Suomi.fi-palvelussa

Yhteystiedot

Mikko Lehtonen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisyhteiskunta  Puhelin:0295150173   Sähköpostiosoite:


Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Esikunta KANE  kansalaisvaikuttaminen  kansalaisyhteiskunta  kestävä kehitys  demokratiapolitiikka  Puhelin:0295150416   Sähköpostiosoite: