Strategi för civilsamhällesorganisationer och en plan för genomförandet av strategin

OM140:00/2023 Projekt

Hallitus valmistelee kansalaisjärjestöstrategian, jonka puitteissa kevennetään järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevaa ylimääräistä sääntelyä, selvitetään mahdollisuuksia kehittää kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa ja parannetaan hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM140:00/2023

Ärendenummer VN/26527/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 13.11.2023 – 17.4.2027

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Kontaktperson
Mikko Lehtonen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 173
[email protected]

Mål och resultat

Hallitus valmistelee kansalaisjärjestöstrategian, jonka puitteissa kevennetään järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevaa ylimääräistä sääntelyä, selvitetään mahdollisuuksia kehittää kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa ja parannetaan hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta. Strategia on tarkoitus antaa valtioneuvoston periaatepäätöksenä kevään mittaan. Samaan aikaan valmistellaan strategian toimeenpanosuunnitelmaa.

Sammandrag

Hallitus valmistelee kansalaisjärjestöstrategian, jonka puitteissa kevennetään järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevaa ylimääräistä sääntelyä, selvitetään mahdollisuuksia kehittää kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa ja parannetaan hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta.

Utgångspunkter

Strategian valmistelu perustuu hallitusohjelmaan ja valtioneuvoston yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa edistävän tiedonannon linjaukseen.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet