Förvaltningslagen

Förvaltningslagen, som gäller uträttandet av ärenden och behandlingen av förvaltningsärenden hos myndigheter, trädde i kraft vid ingången av 2004.

Förvaltningslagen ersätter lagen om förvaltningsförfarande, lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar och lagen om delgivning i förvaltningsärenden.

Förvaltningslagen och övriga handlingar i anslutning till beredningen av lagen: