Justitieministeriets organisation

Justitieministeriet leds av justitieministern. Kanslichefen bistår ministern i ledningen av ministeriets verksamhet. 

Vid ministeriet finns fyra avdelningar: förvaltnings- och styrningsavdelningen, avdelningen för demokrati och offentlig rätt, avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, avdelningen för privaträtt och rättsvård samt en från avdelningarna fristående stab.

Justitieministeriets förvaltningsområde omfattar domstolsväsendet, Åklagarmyndigheten, Brottspåföljdsmyndigheten, utsökningen och rättshjälpen, ekonomi- och skuldrådgivningen samt intressebevakningen. Till förvaltningsområdet hör dessutom Olycksutredningscentralen, Rättsregistercentralen, konsumenttvistenämnden, Europeiska institutet för kriminalpolitik och konkursombudsmannen. I anslutning till justitieministeriet finns också jämställdhetsombudsmannen, dataombudsmannen, underrättelsetillsynsombudsmannen, diskrimineringsombudsmannen och barnombudsmannen.