Oikeusministeriön organisaatio

Oikeusministeri johtaa oikeusministeriötä. Kansliapäällikkö johtaa ministerin apuna ministeriön toimintaa. 

Ministeriössä on neljä osastoa: hallinto- ja ohjausosasto, demokratia- ja julkisoikeusosasto, kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto ja yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto sekä osastoihin kuulumaton esikunta.

Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvat tuomioistuinlaitos, Syyttäjälaitos, Rikosseuraamuslaitos, ulosotto sekä oikeusapu, talous- ja velkaneuvonta sekä edunvalvonta. Lisäksi hallinnonalaan kuuluvat Onnettomuustutkintakeskus, Oikeusrekisterikeskus, Kuluttajariitalautakunta, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti ja konkurssiasiamies. Oikeusministeriön yhteydessä toimivat myös tasa-arvo-, tietosuoja-, tiedusteluvalvonta-, yhdenvertaisuus- ja lapsiasiavaltuutetut.