Oikeusministeriön organisaatio

Oikeusministeriön organisaatioon kuuluvat oikeusministeri, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri ja kansliapäällikkö sekä kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, demokratia- ja julkisoikeusosasto, hallinto- ja ohjausosasto sekä osastoihin kuulumaton esikunta.