Rikoksentorjunta

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa.

Rikoksentorjunta on pitkäjänteistä toimintaa, joka kattaa laajasti erilaiset viranomaisten, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja asukkaisen toimet, jotka vähentävät rikosten, häiriökäyttäytymisen ja uhriksi joutumisen riskiä. Rikoksia voidaan ehkäistä hyvin erilaisin lähestymistavoin, esimerkiksi rakennetun ympäristön paremmalla suunnittelulla, teknisillä välineillä, tukemalla lapsia ja perheitä, puuttumalla riskissä olevien nuorten tilanteeseen ja lisäämällä yhteisöllisyyttä ja naapuriapua.Rikosten ennaltaehkäisyn toimenpiteitä suunnittelee ja toteuttaa oikeusministeriön yhteydessä toimiva rikoksentorjuntaneuvosto. Keskeistä sen toiminnassa on rikosten ehkäisyyn kytkeytyvän yhteistyön edistäminen sekä tiedottaminen rikoksentorjunnan vaikuttavista menetelmistä. Uusintarikollisuuden vähentämistoimet ovat puolestaan Rikosseuraamuslaitoksen vastuulla.

Lisätietoja rikosten ehkäisystä rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivuilla.

Haaste-lehti

Haaste-lehden logo

Rikoksentorjuntaneuvosto julkaisee Haaste-verkkolehteä. Haaste käsittelee mielenkiintoisesti rikoksentorjuntaan ja kriminaalipolitiikkaan liittyviä asioita.

Lisätietoja

Aarne Kinnunen, kehittämisneuvos 
oikeusministeriö, Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, Rikoksentorjunta ja seuraamukset korruptio  kriminaalipolitiikka  rikoksentorjunta  sovittelu  Puhelin:0295150580   Sähköpostiosoite: