Stáhtaráđđi ja ministeriijat Media

Sámebaromehter 2016: Sámegielat bálvalusat ja dain dieđiheapmi vásihuvvo vánisin

Vuoigatvuođaministeriija 25.11.2016 9.38
Dieđáhus

Sámebaromehter mielde dat sámegielagat, mat háliidivčče geavahit sámegiela almmolaš bálvalusain, vásihit, ahte diehtu sámegielat bálvalusain lea funet fállojuvvon. Geavatlaččat sámegielat bálvalusaid oažžun báhcá dávjá áššehasa ovddasvástádussan. Odne almmustahtton Sámebaromehteris čielgadallui, mo sámegielat bálvalusat ollašuvvet sámiid ruovttuguovllus riikkavuloža geahččančiegas.

Čielggadussii vástidan olbmot vásihedje stuorra váilevuođaid sámegielat dearvvašvuođabálvalusain. Earenoamáš fuotnin atne dan, ahte mo sámegielat mánát ja boaranat ožžot dearvvašvuođabálvalusaid eatnigielaset. Sosiálabálvalusain vástidan olbmot ledje buot duđavaččamusat sámegielat beaivedikšui ja ruovttubálvalussii.

Goittotge máŋgga vástideaddji mielas sámegielat bálvalusat leat maŋimuš jagiid eanet buorránan go hedjonan.

Oalle stuorra oassi vástideaddjiin almmuhii, ahte ii fikka oažžut bálvalusa sámegillii, muhto dikšu bálvalandiliid suomagillii. Čielggadusas bohte ovdan maiddái earut sámegielat bálvalusain gielddaid gaskka. Sámegielat bálvalusat molsašuddet gielddaid guovdu ja ovttaskas sámegielat bargiid mielde. Buoremusat sámegielat bálvalusaid oažžu čielggadusa mielde davvisámegielat olmmoš Ohcejoga gielddas.

Stáhta bálvalusaid bokte badjel bealli vástideaddjiin ii máhttán namahit ovttage virgeoapmahačča dahje suorggi, gos livččii beassan dikšut áššiid sámegillii.

Sámebaromehteris jearahalle 80 sámiid ruovttuguovllus ássan olbmo, geaid eatnigiellan lea sámegiella álbmotregistara álbmotdieđuin. Vástideaddjit ledje agi beales 20-80 -jahkásaččat. Jearahalliin 11 eatnigiella lea anárašgiella, 11 eatnigiella nuortalašgiella ja 58 eatnigiella davvisámegiella.

Vuoigatvuođaministeriija ávkkástallá dutkanbohtosiid go gárvvista giđđat 2017 riikkabeivviide addojuvvon stáhtaráđi muitalusa giellaláhkaásaheami heiveheamis. Lassin bohtosat geavahuvvojit ávkin sámi giellalága ođasmahttimis.

Sámebaromehtera lea vuoigatvuođaministeriija diŋgojumi mielde dahkan Oulu universiteahta Giellagas-instituhtta.

Lassidieđut: FD,  dutki Annika Pasanen, tel 040 763 9609, šleađgapoasta [email protected],

alladárkkisteaddji Vava Lunabba, vuoigatvuođaministeriija, tel. 02951 50136, šleađgapoasta hámis [email protected]

 
Jari Lindström