Hoppa till innehåll
Media

Samebarometer 2016: Brister i möjligheterna att få service på samiska och information om tillgängliga tjänster

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2016 9.38
Pressmeddelande
Enligt Samebarometer de samiskspråkiga som önskar att använda offentliga tjänster på sitt eget språk upplever att det är svårt att få information om tjänster som finns tillgängliga på samiska. I praktiken får klienten oftast själv begära om att få service på samiska. Detta framgår av Samebarometer-utredningen som publicerades i dag. Syftet med utredningen var att kartlägga hur offentliga tjänster fungerar på samiska inom samernas hembygdsområde ur medborgarnas synvinkel.

De som intervjuades för undersökningen upplevde att det finns stora brister i tillgången på hälsovårdstjänster på samiska. Särskilt beklagligt ansågs det hur lite samiskspråkiga åldringar och barn fick hälsovårdstjänster på deras modersmål. I fråga om socialtjänster var de intervjuade mest nöjda med möjligheterna att få dagvård och hemservice på samiska.

De flesta ansåg dock att utbudet av tjänster på samiska snarare har förbättrats än försämrats under de senaste åren.

En rätt så stor del av de intervjuade uppgav att de inte ens försöker få service på samiska utan alltid använder finska i servicesituationer. Av undersökningen framgick också att det finns skillnader i möjligheterna att få service på samiska mellan olika kommuner. Utbudet av tjänster på samiska varierar mellan kommunerna och är beroende av enskilda arbetstagares språkkunskaper. Bäst förverkligas rätten till service på eget språk för personer som bor i Utsjoki och har nordsamiska som modersmål.

När det gäller statliga tjänster kunde över hälften av de intervjuade inte nämna en enda myndighet eller sektor som skulle ha betjänat dem på samiska.

Utredningen baserade sig på totalt 80 telefonintervjuer med personer, vars modermål enligt uppgifterna i befolkningsregistret är samiska. De intervjuade personerna var i åldern 20-80. Av dessa personer hade 11 enaresamiska, 11 skoltsamiska och 58 nordsamiska som modersmål.

Justitieministeriet utnyttjar resultaten av undersökningen i beredningen av statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen som ges till riksdagen under våren 2017. Resultaten utnyttjas också i reformen av samiska språklagen.

Utredningen genomfördes av Giellagas-institutet vid Uleåborgs universitet på uppdrag av justitieministeriet.

Ytterligare upplysningar:
Fil. dr, forskare Annika Pasanen, tfn 040 763 9609, e-post: [email protected], överinspektör Vava Lunabba, justitieministeriet, tfn 02951 50136, e-post: [email protected]

 
Tillbaka till toppen