Máhcahat ja lassidieđut

Siidduin ja daid sisdoalus sáhttá addit máhcahaga ministeriija gulahallanovttadahkii čujuhusain viestinta.om(at)gov.fi. Máhcahaga sáhttá sáddet maiddái siidduid máhcahatskovi bokte.

Virggálaš poasta galgá sáddejuvvot registrerenkantuvrra šleađgapoastačujuhussii. Lassidieđuid neahttabálvalusas oažžu gulahallanovttadagas.

Máhcahatskovvi

* bákkolaš diehtu