Kommentarer och ytterligare information

Frågor om coronaviruset

Annan respons

Kommentarer om sidorna kan ges till ministeriets informationsenhet, adress viestinta.om(at)om.fi. Också den blankett för kommentarer som finns på våra sidor kan användas för ändamålet.

Officiell post skall skickas till registratorskontorets e-postadress justitieministeriet(at)om.fi.

Ytterligare information om ministeriets webbtjänst fås av kommunikationsenheten.

Respons

*Obligatorisk