Kommentarer och ytterligare information

Kommentarer om sidorna kan ges till ministeriets informationsenhet, adress viestinta.om(at)gov.fi. Också den blankett för kommentarer som finns på våra sidor kan användas för ändamålet. Se till att inte uppge konfidentiella eller känsliga uppgifter på responsblanketten, såsom personbeteckning.

Officiell post skall skickas till registratorskontorets e-postadress.

Ytterligare information om ministeriets webbtjänst fås av kommunikationsenheten.

Respons

* Obligatorisk