Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommentarer och ytterligare information

Frågor om coronaviruset

Annan respons

Kommentarer om sidorna kan ges till ministeriets informationsenhet, adress viestinta.om(at)om.fi. Också den blankett för kommentarer som finns på våra sidor kan användas för ändamålet.

Officiell post skall skickas till registratorskontorets e-postadress justitieministeriet(at)om.fi.

Ytterligare information om ministeriets webbtjänst fås av kommunikationsenheten.

Respons

*Obligatorisk

Behandling av personuppgifter

Respons som lämnas in styrs till justitieministeriets kommunikationsenhets e-postlåda. De meddelanden som myndigheten enligt bestämmelserna om god informationshantering ska föra en förteckning över, registreras i justitieministeriets ärendehanteringssystem. Andra meddelanden raderas kalenderårsvis. Mer information om hur personuppgifter som samlats in på responsblanketten behandlas finns på sidan Dataskydd på vår webbplats.