Demokratiijaindikáhtorat


Demokratiijaindikáhtorat čuvvot suopmelaš demokratiija dili ja ovdáneami. Suopmelaš demokratiija ovdáneami čuovvuma várás leat čohkkejuvvon indikáhtorat, mat govvidit demokratiijaja dasa laktáseaddji fenomenaid ovdáneami čuovvovaš fáddáguovlluin: 

  •  suopmelaš demokratiija dilli oppalaččat 
  •  representatiivvalaš demokratiija 
  •  njuolggo ja oassálasti demokratiija hálddahusa rabasvuohta 
  •  demokratiija- ja olmmošriektebajásgeassin sihke nuoraid searvevuohta 
  •  mediabiras ja máŋggalágán ságastallankultuvra 
  •  aktiivvalaš ja ealaskas siviilaservodat 

Beaiváduvvi demokratiijaindikáhtorat (suomagillii) 

Riekteministeriija lea ruhtadan demokratiijaindikáhtoriid gáibidan materiálaid čoaggima riikkabeaiveválggain ja indikáhtoriid raporterema. Indikáhtoriid bajásdoalus ja ovdánahttima ovddasvástádus lea Servodatdieđalaš diehtoarkiivvas, mii almmustuhttá indikáhtoriid Suoma válgadutkanportála oassin. 

Demokratiijaindikáhtorat Suoma válgadutkanportálas (suomagillii)