Demokratiindikatorerna

Demokratiindikatorerna beskriver den finländska demokratins allmänna tillstånd och utveckling. För att följa utvecklingen av den finländska demokratin har man sammanställt indikatorer som beskriver utvecklingen av demokratin och därtill hörande fenomen inom följande temaområden: 

  • den finländska demokratins tillstånd i allmänhet
  • representativ demokrati
  • direkt och deltagande demokrati samt öppen förvaltning
  • fostran i demokrati och mänskliga rättigheter samt ungas delaktighet
  • mediemiljön och en mångsidig diskussionskultur
  • ett aktivt och livskraftigt civilsamhälle

Uppdaterade demokratiindikatorerna

Justitieministeriet har finansierat insamlingen av det material som behövs för demokratiindikatorerna och rapporteringen av indikatorerna. Materialet samlas in i samband med riksdagsval. Indikatorerna upprätthålls och utvecklas av Samhällsvetenskapliga dataarkivet som offentliggör indikatorerna i Finlands valforskningsportal.

Demokratiindikatorerna i Finlands valforskningsportal