Demokratiaindikaattorit

Demokratiaindikaattorit seuraavat suomalaisen demokratian tilaa ja kehitystä. Suomalaisen demokratian kehittymisen seuraamiseksi on koottu indikaattoreita, jotka kuvaavat demokratian ja siihen liittyvien ilmiöiden kehitystä seuraavilla teema-alueilla: 

  • suomalaisen demokratian tila yleisesti
  • edustuksellinen demokratia
  • suora ja osallistuva demokratia ja hallinnon avoimuus
  • demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus sekä nuorten osallisuus
  • mediaympäristö ja moninainen keskustelukulttuuri
  • aktiivinen ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta

Päivittyvät demokratiaindikaattorit 

Oikeusministeriö on rahoittanut demokratiaindikaattoreiden vaatimien aineistojen keruuta eduskuntavaaleissa ja indikaattoreiden raportointia. Indikaattoreiden ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, joka julkaisee indikaattorit osana Suomen vaalitutkimusportaalia.

Demokratiaindikaattorit Suomen vaalitutkimusportaalissa