Sivu on keskeneräinen ja tekstit ovat vielä puutteellisia ja luonnosvaiheessa.

Henkilötietojen käsittely oikeusministeriön palveluissa

Oikeusministeriö käsittelee henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidensa noudattamiseksi tai joissain tilanteissa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä tietoihisi tai tietojesi oikaisemista tai poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on joissakin tapauksissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Ohjeet pyynnön tekemiseen. 

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu, www.tietosuoja.fi.

Rekisterinpitäjä

Oikeusministeriö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto

Kirjaamo: oikeusministerio(a)om.fi 

p. 02951 50320

Tietosuojavastaava

Johanna Järvinen

sähköposti tietosuojavastaava.om@om.fi

puhelin 02951 50004

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely verkkopalveluissa