Demokratia ja osallistuminen

Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Oikeusministeriö edistää ja seuraa osallistumisoikeuksien toteutumista.        

Perustuslaki ja useat muut säädökset velvoittavat viranomaisia toimimaan avoimesti. Lain mukaan kansalaisilla on oltava mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Oikeusministeriön sähköiset demokratiapalvelut tarjoavat kansalaisille osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Oikeusministeriö myös tukee ja neuvoo muita viranomaisia säädösvalmistelun kuulemiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi oikeusministeriö edistää ja seuraa kansalaisvaikuttamisen yleisiä edellytyksiä. Oikeusministeriön tehtäviin kuuluu vastata vapaaehtoistoiminnan koordinaatiosta sekä vapaaehtoistyön edellytysten kehittämisestä valtioneuvoston tasolla.