Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) perustettiin vuonna 2007 Euroopan unionin neuvoston asetuksella (EY) N:o 168/2007. Perusoikeusviraston tarkoituksena on tarjota EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille riippumatonta tutkimustuloksiin perustuvaa neuvontaa ja asiantuntemusta perusoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Virasto on EU:n riippumaton elin, jonka toiminta rahoitetaan unionin talousarviosta.

Perusoikeusvirasto neuvoo EU:n toimielimiä ja jäsenmaiden hallituksia perusoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä erityisesti seuraavilla aloilla: syrjintä, oikeussuoja, rasismi ja muukalaisviha, tietosuoja, rikoksen uhrien oikeudet sekä lasten oikeudet.

Perusoikeusvirastolla on johtaja, hallitus, hallintoneuvosto ja riippumaton tieteellinen komitea sekä neljä temaattista yksikköä. Viraston johtajana toimii irlantilainen Michael O’Flaherty. Suomesta viraston hallintoneuvoston jäsenenä toimii professori Tuomas Ojanen (Helsingin yliopisto) ja varajäsenenä johtava asiantuntija Leena Leikas (Ihmisoikeuskeskus). 

Vuodesta 2011 perusoikeusviraston alaisuudessa on toiminut FRANET-tutkimusverkosto, joka koostuu kunkin EU:n jäsenvaltion asiantuntijoista. Verkoston tehtävänä on kerätä ja tuottaa tietoa perusoikeuksista jäsenmaissa viraston käyttöä varten. Suomessa perusoikeusviraston kansallisen FRANET-yhteyskeskuksen muodostavat Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti ja Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta.

Tämän lisäksi perusoikeusvirasto pitää yhteyttä jäsenvaltioiden viranomaisiin kansallisten yhteyshenkilöiden (National Liaison Officer) kautta. 

Lisätietoja

Perusoikeusviraston (FRA) kansalliset yhteyshenkilöt

Hanna Rönty, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Esikunta, Lainsäädännön kehittäminen ja laintarkastus EU:n perusoikeusvirasto  ihmisoikeudet  perusoikeudet  säädösvalmistelun kehittäminen  0295150035  

Katriina Nousiainen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus EU:n oikeusalan rahoitusohjelmat  yhdenvertaisuus  0295150275  

Verkkosivustoja