Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) perustettiin vuonna 2007 Euroopan unionin neuvoston asetuksella (EY) N:o 168/2007. Perusoikeusviraston tarkoituksena on tarjota EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille riippumatonta tutkimustuloksiin perustuvaa neuvontaa ja asiantuntemusta perusoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Virasto on EU:n riippumaton elin, jonka toiminta rahoitetaan unionin talousarviosta.

Perusoikeusvirasto neuvoo EU:n toimielimiä ja jäsenmaiden hallituksia perusoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä erityisesti seuraavilla aloilla: syrjintä, oikeussuoja, rasismi ja muukalaisviha, tietosuoja, rikoksen uhrien oikeudet sekä lasten oikeudet.

Perusoikeusvirastolla on johtaja, hallitus, hallintoneuvosto ja riippumaton tieteellinen komitea sekä neljä temaattista yksikköä. Viraston johtajana toimii irlantilainen Michael O’Flaherty. Viraston hallintoneuvoston puheenjohtajana on kesästä 2017 lähtien toiminut suomalainen Sirpa Rautio (Ihmisoikeuskeskus).

Vuodesta 2011 perusoikeusviraston alaisuudessa on toiminut FRANET-tutkimusverkosto, joka koostuu kunkin EU:n jäsenvaltion asiantuntijoista. Verkoston tehtävänä on kerätä ja tuottaa tietoa perusoikeuksista jäsenmaissa viraston käyttöä varten. Suomessa perusoikeusviraston kansallisen FRANET-yhteyskeskuksen muodostavat Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti ja Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta.

Tämän lisäksi perusoikeusvirasto pitää yhteyttä jäsenvaltioiden viranomaisiin kansallisten yhteyshenkilöiden (National Liaison Officer) kautta. 

Lisätietoja

Perusoikeusviraston (FRA) kansalliset yhteyshenkilöt

Kaisa Tiusanen, kehittämisneuvos 
oikeusministeriö, Esikunta, Lainsäädännön kehittäminen ja laintarkastus parempi sääntely  lainvalmistelun kehittäminen  0295150169  

Verkkosivustoja