Virkamiesjohto

Kansliapäällikkö

Kansliapäällikkö johtaa ministerin apuna ministeriön toimintaa ja sen kehittämistä, strategista suunnittelua ja hallinnonalan tulosohjausta sekä ministeriön tulosjohtamista.

Oikeusministeriön kansliapäällikkönä toimii Pekka Timonen.

Kansliapäällikkö Pekka Timonen

Puh. 0295 16001 (vaihde)
Sähköposti [email protected]

Kansliapäällikön sihteeri
Sanna Laine
puh. 02951 50044
Sähköposti: [email protected]

Faksi 09 1606 7525
Sähköposti: [email protected]

Osastopäälliköt

Demokratia- ja julkisoikeusosasto

Johanna Suurpää

Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto

Antti T. Leinonen

Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto

Ville Hinkkanen

Hallinto- ja ohjausosasto

Tapio Laamanen

Osastoihin kuulumaton esikunta

Pekka Timonen