Virkamiesjohto

Kansliapäällikkö

Kansliapäällikkö johtaa ministerin apuna ministeriön toimintaa ja sen kehittämistä, strategista suunnittelua ja hallinnonalan tulosohjausta sekä ministeriön tulosjohtamista.

Oikeusministeriön kansliapäällikkönä toimii Pekka Timonen.

Kansliapäällikkö Pekka Timonen

Puh. 09 1606 7502
Sähköposti etunimi.v.sukunimi@om.fi

Kansliapäällikön sihteeri
Sanna Laine
puh. 02951 50044
Sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Faksi 09 1606 7525
Sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Osastojen ja yksiköiden päälliköt

Lainvalmisteluosasto

ylijohtaja Antti T. Leinonen

Oikeushallinto-osasto

ylijohtaja Kari Kiesiläinen

Kriminaalipoliittinen osasto

ylijohtaja Arto Kujala

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

johtaja Johanna Suurpää

Sisäinen tarkastus

tarkastusjohtaja Kaisa Sistonen

Viestintäyksikkö

viestintäjohtaja Kati Pärnänen

Hallintoyksikkö

hallintojohtaja Olli Muttilainen

Talousyksikkö

talousjohtaja Tapio Laamanen

Tietohallintoyksikkö

tietohallintojohtaja Tarmo Maunu