Pohjoismainen säädöstietohaku

Digitaalisen säädöstietohaun hankkeen on tarkoitus luoda hyviä käytänteitä rajat ylittävän tiedonvaihdon vahvistamiseksi. Tavoitteena on helpottaa eri maiden lainsäädäntöjen vertailua ja rohkaista osallistuvia maita käyttämään koneluettavaa ja yhteisiä standardeja hyödyntävää tietoa. Hankkeessa selvitetään, mitä tietovaatimuksia yhteisellä maiden välisellä rajapinnalla olisi ja mitä vaadittaisiin mailta, jotka ovat kiinnostuneet osallistumaan hakurajapintakehitykseen tulevaisuudessa.

Digitaalisen säädöstietohaun hanke on yksi Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla -hankkeen työpaketeista. Hanke alkoi vuonna 2019 osana Suomen puheenjohtajuuskautta Pohjoismaiden ministerineuvostossa ja se päättyy joulukuussa 2023.

Työpaketissa on toteutettu tilannekuvaselvitys, eri Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteinen työpaja sekä kustannushyötyanalyysi. Vuonna 2023 käynnistyi konseptitodistustyöskentely (Proof-of-Consept, PoC) yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Tarkoituksena on luoda esimerkki hakurajapinnasta, jolla voi hakea tietoa Suomen ja Viron lainsäädännön tietokannoista. PoC mahdollistaa käytännön toimivuuden testaamisen sekä tiedon keräämisen yhteisten standardien ja sanastojen käyttämisestä. Vuoden 2023 aikana hankkeessa tuotetaan rajat ylittävän tiedonvaihdon käsikirja yhdessä muiden työpakettien kanssa.

Hankkeen muut työpaketit käsittelevät tiedonvaihtoa liittyen opiskeluun sekä terveyden palvelujen käyttämiseen toisessa Pohjoismaassa tai Baltian maassa. Hanketta hallinnoi Digi- ja väestötietovirasto, ja työpaketeista vastaa oikeusministeriön lisäksi Opetushallitus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hanketta rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto. Yhteisen pohjoismaisen ja balttialaisen näkökulman varmistamiseksi hankkeen työpakettien yhteydessä hyödynnetään olemassa olevia yhteistyön foorumeita, joissa on mukana Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Islanti, Tanska, Viro, Latvia ja Liettua.

World’s Smoothest Cross-Border Mobility and Daily Life Through Digitalisation - World’s Smoothest Cross-Border Mobility and Daily Life Through Digitalisation - DVV external Confluence 
Asettamispäätös VM:n sivuilla 
Tilannekuvaselvitys "Baseline study of cross-border data exchange in the Nordic and Baltic countries"
Kolumni: Viranomaisten rajat ylittävällä tiedonvaihdolla voidaan sujuvoittaa ihmisten arkea merkittävästi

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Anne Kari, digi- ja väestötietovirasto, p. 050 3039838, [email protected] 
Kehittämispäällikkö Aki Hietanen, oikeusministeriö, p. 0295150510, [email protected]