Kokoonpano

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan kokoonpanosta on säädetty laissa henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta.

Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja kolmen muun jäsenen tulee olla vakinaisia tuomareita, jotka valtioneuvosto määrää tehtävään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi neuvottelukunnan jäseniä ovat liikennevahinko- ja potilasvahinkolautakuntien puheenjohtajat.

Neuvottelukunnalla on lisäksi päätoiminen pääsihteeri, jonka tehtävänä on valmistella ja esitellä neuvottelukunnassa käsiteltävät asiat. Pääsihteeri huolehtii myös neuvottelukunnan muun toiminnan järjestämisestä.

Neuvottelukunnan kokoonpano toimikaudella 1.1.2021 - 31.12.2025 on seuraava:

Puheenjohtaja
hovioikeuden presidentti Antti Savela  

Jäsenet
hovioikeudenneuvos Vilja Hahto 
käräjätuomari Riitta Savolainen  
vakuutusoikeustuomari Kaius Vuoristo 
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan puheenjohtaja Juha Mikkola 
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan varapuheenjohtaja Jari Eskuri

Sivutoiminen pääsihteeri
käräjätuomari Assi Salminen