Kokoonpano

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan kokoonpanosta on säädetty laissa henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta.

Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja kolmen muun jäsenen tulee olla vakinaisia tuomareita, jotka valtioneuvosto määrää tehtävään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi neuvottelukunnan jäseniä ovat liikennevahinko- ja potilasvahinkolautakuntien puheenjohtajat.

Neuvottelukunnalla on lisäksi päätoiminen pääsihteeri, jonka tehtävänä on valmistella ja esitellä neuvottelukunnassa käsiteltävät asiat. Pääsihteeri huolehtii myös neuvottelukunnan muun toiminnan järjestämisestä.

Neuvottelukunnan kokoonpano toimikaudella 1.1.2016 - 31.12.2020 on seuraava:

Puheenjohtaja
hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä

Jäsenet
vakuutusoikeustuomari Aija Peltola
hovioikeudenneuvos Helena Lindgren
käräjätuomari Riitta Savolainen
liikennevahinkolautakunnan puheenjohtaja Kyösti Vihermaa
potilasvahinkolautakunnan puheenjohtaja Juhani Kaivola
 

Sivutoiminen pääsihteeri
käräjätuomari Essi Konttinen-Di Nardo