Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkosto

Oikeusministeriön asettaman valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkoston tarkoituksena on vahvistaa omalta osaltaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa. Verkoston tehtävänä on seurata Suomen perus- ja ihmisoikeustilannetta, Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kansallista täytäntöönpanoa sekä valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeuspolitiikan toimeenpanoa. 

Lisäksi perus- ja ihmisoikeusverkosto vahvistaa valtioneuvoston sisäistä koordinaatiota ja vuoropuhelua perus- ja ihmisoikeusasioissa sekä käynnistää selvitys- ja kehittämishankkeita, joiden tarkoituksena on tuottaa tietoa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa. Verkosto myös ohjaa kolmannen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman ja seuraa sen toimeenpanoa.  

Verkostossa on edustus kaikista ministeriöistä sekä lisäksi asiantuntijat oikeuskanslerinvirastosta, eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta sekä Ihmisoikeuskeskuksesta. Verkoston puheenjohtajana toimii oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosaston osastopäällikkö, ylijohtaja Johanna Suurpää.

Lisätietoja verkostosta ja sen jäsenistä löydät verkoston hankesivuilta.

Yhteystiedot

Anna Saarela, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Julkisoikeusyksikkö 0295150291