Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkosto

Oikeusministeriön asettaman valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkoston tarkoituksena on vahvistaa omalta osaltaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa.

Verkoston tehtävänä on on koordinoida neljännen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelua ministeriöissä ja seurata sen toimeenpanoa ohjelman hyväksymisen jälkeen. 

Lisäksi verkosto seuraa Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden ja -sitoumusten kansallista täytäntöönpanoa, raportointia kansainvälisille sopimusvalvontaelimille ja toimenpiteitä, joihin on ryhdytty Suomen saamien suositusten johdosta.

Verkosto vahvistaa valtioneuvoston sisäistä koordinaatiota perus- ja ihmisoikeusasioissa sekä käsittelee tarvittaessa muita perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä.

Verkostossa on edustus kaikista ministeriöistä sekä lisäksi asiantuntijat oikeuskanslerinvirastosta, eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta sekä Ihmisoikeuskeskuksesta. Verkoston puheenjohtajana toimii oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosaston osastopäällikkö, ylijohtaja Johanna Suurpää.

Lisätietoja verkostosta ja sen jäsenistä löydät verkoston hankesivuilta

Yhteystiedot

Anna Saarela, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Julkisoikeusyksikkö perusoikeudet  perustuslaki  Puhelin:0295150291   Sähköpostiosoite: