Materiaalit

Tältä sivulta löydät neuvottelukunnan materiaaleja ja julkaisuja. Neuvottelukunnan työskentelyä koskevat asiakirjat, kuten kokousten asialistat löydät jatkossa Toiminta-sivulta.

Etnon julkaisuja

Neuvottelukunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt julkaisut.

Yhteenvetoraportti: KUKAAN EI SYNNY VIHAAMAAN – Nuorten dialogit rasismista ja syrjinnästä

Etnisten suhteiden neuvottelukunta toteutti syyskuussa 2023 dialogisarjan, jossa nuoret ja aikuiset keskustelivat yhdessä nuorten kohtaamasta rasismista ja häirinnästä, sekä niiden vaikutuksista nuorten elämään.

Kuusitoista dialogia järjestettiin eri paikkakunnilla ympäri Suomea ja kaikista osallistujista (143) puolet olivat nuoria ja puolet aikuisia. Aineisto koostuu keskusteluiden kirjauksista.

Yhteenvetoraportti

Raportti: Oikeus kuulua joukkoon — Ehdotuksia monikulttuuristen nuorten yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa

Raportissa tuodaan esiin keinoja monikulttuuristen nuorten identiteetin rakentumisen tukemiseksi ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen vahvistamiseksi.

Raportissa tunnistetaan erityisesti monikulttuuristen nuorten elämään vaikuttavia tekijöitä ja annetaan ehdotuksia nuorten aseman vahvistamiseksi.

Raportti on saatavissa seuraavilla kielillä:

Opas: Tietoa koulukiusaamisesta vieraskielisille vanhemmille

Oppaassa annetaan tietoa kiusaamisesta, häirinnästä sekä syrjinnästä ja kerrotaan, miten näihin ongelmiin on mahdollista puuttua. Oppaasta vanhemmat saavat selkokielellä tietoa kiusaamistilanteiden tunnistamisesta sekä toimintatapoja siihen puuttumiseksi.

Opas on rakennettu keräämällä tutkittua tietoa aiheesta ja kuuntelemalla vanhempien näkemyksiä. Oppaan on tuottanut ja julkaissut Etelä-Suomen alueellinen Etno.

Opas on saatavissa seuraavilla kielillä: