Materiaalit

Tältä sivulta löydät neuvottelukunnan materiaaleja ja julkaisuja. Neuvottelukunnan työskentelyä koskevat asiakirjat, kuten kokousten asialistat löydät jatkossa Toiminta-sivulta.

Aluevaalit 2022 ovat kaikkien vaalit

  • Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022.
  • Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.

Monikieliset aluevaalit 2022 – vaaliklinikat verkossa

Aluevaaleista lyhyesti

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue ja vaaleissa valitaan jäsenet sekä varajäsenet hyvinvointialueiden aluevaltuustoihin. Aluevaltuustot vastaavat sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden ja pelastustoimen tehtävien järjestämisestä hyvinvointialueilla. Helsingissä ei järjestetä aluevaaleja.

Aluevaalit 2022: Lisätietoa verkossa osoitteessa www.vaalit.fi

Etnon julkaisuja

Neuvottelukunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt julkaisut.

Raportti: Oikeus kuulua joukkoon — Ehdotuksia monikulttuuristen nuorten yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa

Raportissa tuodaan esiin keinoja monikulttuuristen nuorten identiteetin rakentumisen tukemiseksi ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen vahvistamiseksi.

Raportissa tunnistetaan erityisesti monikulttuuristen nuorten elämään vaikuttavia tekijöitä ja annetaan ehdotuksia nuorten aseman vahvistamiseksi.

Raportti on saatavissa seuraavilla kielillä:

Opas: Tietoa koulukiusaamisesta vieraskielisille vanhemmille

Oppaassa annetaan tietoa kiusaamisesta, häirinnästä sekä syrjinnästä ja kerrotaan, miten näihin ongelmiin on mahdollista puuttua. Oppaasta vanhemmat saavat selkokielellä tietoa kiusaamistilanteiden tunnistamisesta sekä toimintatapoja siihen puuttumiseksi.

Opas on rakennettu keräämällä tutkittua tietoa aiheesta ja kuuntelemalla vanhempien näkemyksiä. Oppaan on tuottanut ja julkaissut Etelä-Suomen alueellinen Etno.

Opas on saatavissa seuraavilla kielillä: