Demokratiapalkinto

 Demokratiapalkinnon logo.

Demokratiapalkinto on oikeusministeriön jakama 10 000 euron arvoinen palkinto, joka myönnetään demokratiaa edistäneille tahoille. Palkinto jaetaan kahden vuoden välein.

Demokratiapalkinnon avulla halutaan kiittää kansalaisyhteiskunnan toimijoita, pyritään lisäämään tietoa kansalaisyhteiskunnasta sekä löytämään hyviä käytäntöjä aktiivisen kansalaisuuden tukemiseksi.

Demokratiapalkinto 2022

Vuoden 2022 Demokratiapalkinto myönnettiin Kehitysvammaliitto ry:n Selkokeskukselle. Palkinnon teemana oli suomalaisen demokratian kriisinkestävyyden edistäminen.

Selkokeskus palkittiin selkokielisen viestinnän edistämisestä ja kehittämisestä. Viime vuosien aikana Selkokeskus on tehnyt uutisia esimerkiksi koronakriisistä ja Venäjän sodasta Ukrainassa ymmärrettävästi niille, joille yleiskielen lukeminen ja ymmärtäminen on vaikeaa.

Lisäksi kunniamaininnoin palkittiin Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton Taidetestaajat –kulttuurikasvatusohjelma sekä Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua –kampanja. Kunniamaininnoilla haluttiin nostaa esiin etenkin lasten ja nuorten parissa tehtävää demokratian kriisinkestävyyttä vahvistavaa työtä.

Seitsemättä kertaa myönnetty palkinto oli suuruudeltaan 10 000 euroa. Ehdotuksia palkittavista kerättiin sähköisellä lomakkeella ja postitse 4.-31. lokakuuta, ja kriteerit täyttäviä ehdotuksia saatiin määräaikaan mennessä 28.

Palkittavat valinneeseen palkintoraatiin 2022 kuuluivat ihmisoikeusvaikuttaja ja Kansallisteatterin kotikirjailija Ujuni Ahmed, media-alan ammattilainen Mari Haavisto, kirkkoherra Kari Kanala ja Euroopan hybridiuhkien osaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen.

Oikeusministeriön yhteistyökumppaneina 2022 toimivat valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto.

Demokratiapalkinto 2022 säännöt ja kriteerit

Demokratiapalkintojen teemat ja palkitut

2020 uudenlaisen vuorovaikutuksen edistäminen: Plan International Suomi palkittiin Suomen Muuttajat! –demokratiakasvatushankkeen Tyttöryhmä-koulutusohjelmasta. Ympäristöjärjestö Natur och Miljö rf palkittiin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kannustamisesta ja sen tukemisesta erityisesti ympäristöasioissa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry palkittiin Vahvistu vanhempana –kokemusasiantuntijatiimistä.

2018 demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus: Ihmisoikeusliitto ry palkittiin Ihmisoikeudet.net-sivuston uudistamistyöstä ja Naistoimittajat ry koulutusyhteistyöstä Afganistanissa paikallisen naistoimittajaverkoston kanssa Learning together -hankkeessa.

2017 kumppanuus: Daisy Ladies ry ja Muistola, Oulun kumppanuuskeskus, sekä Yhteistyökumppanuus ikääntyneitä opastavien tietotekniikkatoimijoiden välillä -toimintamalli. Kunniamaininnan saivat Oulun omaishoidon kehittämisen vuorovaikutteinen toimintatapa ja Arts Equal –hanke (yhteinen kunniamaininta Demokratiatunnustuksen kanssa).

2014 lähidemokratian edistäminen: Aspa-säätiön VERTAISarviointi, Asukkaiden Lappeenranta -toiminta, Leppävirran kyläneuvosto ja Nopola News.

2012 lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien edistäminen: Muuramen Nuorten Yrittäjyystalo Innola ry ja Muuramen Sk8park; Nuoret Kehittäjät lastensuojelunuorten kehittäjäryhmä Helsingistä sekä Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimitus.

2011 vapaaehtois- ja kansalaistoiminta: Eläkeliiton Ylistaron yhdistys, Käpy - Lapsikuolemaperheet ry, Luetaan yhdessä -verkosto sekä Otto-Ville Mikkelä ja Regina Wittsberg.