Osaamisen kehittäminen 

Lainvalmistelu on yksi valtioneuvoston ydintehtävistä. Lainvalmisteluosaamisen kehittämiseksi on luotu lainvalmistelijan oppimispolku, laadittu ministeriöiden yhteiset lainvalmistelun perehdytyssuositukset sekä uudistettu lainvalmisteluun liittyvää koulutustarjontaa.
Lainvalmistelijan osaamisen kehittäminen valtioneuvostossa alkaa perehdyttämisestä. Ministeriöt huolehtivat jokaisen uuden lainvalmistelijan perehdyttämisestä ministeriöön, valtioneuvoston toimintaan, työtehtäviin ja työyhteisöön. 

Valtioneuvoston yhteiseen koulutustarjontaan sisältyy monipuolisesti erilaisia säädösvalmistelua tukevia kursseja perehdytyskurssista syventäviin teemakoulutuksiin. Lisäksi tarjolla on muita osaamisen kehittämisen keinoja, kuten vaihto-ohjelmia.

Lisätietoja: Eeva Attila, p. 0295 150 328, eeva.attila(at)gov.fi