Kolumnit

Oikeusministeriö julkaisee kolumneja, jotka käsittelevät oikeushallinnon ajankohtaisia aiheita. Kolumneja kirjoittavat ministeri, kansliapäällikkö, osastojen ja yksiköiden päälliköt sekä muut ministeriön asiantuntijat.

Voit tilata kolumnit sähköpostiisi.

Uusimmat

Pohjoismaista yhteistyötä nuoriso- ja jengirikollisuuden torjunnassa

6.5.2024 11.26
Leena Meri.
Monet rikollisuuteen liittyvät ongelmat ovat Suomessa samoja kuin muissa Pohjoismaissa. Siksi on perusteltua etsiä myös ratkaisuja rikollisuusongelmiimme yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Ruotsin tilanne korostaa, että toimiin tulee ryhtyä ajoissa. Yhä nuoremmat ajautuvat rikosten tielle ja siksi esimerkiksi rikosten ennaltaehkäisyn täytyy alkaa aikaisin. Pohjoismainen yhteistyö myös kriminaalipoliittisissa kysymyksissä on nyt konkreettisempaa ja tärkeämpää kuin ehkä koskaan aikaisemmin.

Kansalaisjärjestöstrategia synnyttää osallisuutta prosessina ja päätöksenä

11.4.2024 12.18
Järjestöjen osallistuminen julkiseen päätöksentekoon kantaa kauas, sillä osallisuuden lisääminen syventää julkisen hallinnon ja järjestöjen välistä suhdetta. Oikeusministeriö valmistelee kansalaisjärjestöstrategiaa, jonka valmistelussa on kuunneltu laajasti järjestöjä. Kansalaisjärjestöstrategian valmistelijat muistuttavat kumppanuuden merkityksestä päätöksenteossa.

Nuorisorangaistus täyteen käyttöön

23.2.2024 9.40
Leena Meri.
Nuoriso- ja jengirikollisuus on kasvava ongelma. Poliisin tietoon tullut nuorten väkivaltarikollisuus on viime vuosina lisääntynyt rajusti, ja katujengi-ilmiö on Suomessakin valitettavaa arkipäivää. Hallitusohjelmassa on useita toimenpiteitä, joilla nuoriso- ja jengirikollisuuteen voidaan puuttua. Hallitus on erittäin sitoutunut näihin toimenpiteisiin.

Koulutushankkeen avulla lisätehoa ilmoittajansuojelulain tavoitteiden saavuttamiseen

3.11.2023 12.57
Syyskuussa 2023 oikeusministeriössä alkoi koulutushanke, jonka päätavoitteena on varmistaa valtakunnallisesti ilmoittajansuojelulain (1171/2022) tavoitteiden toteutuminen mahdollisimman hyvin. Tarkoituksena on, että organisaatiot ymmärtävät lain vähimmäisvaatimukset ja ilmoituksia käsittelevät henkilöt kykenevät suoriutumaan tehtävistään lain mukaisesti. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä työntekijöiden ja kansalaisten tietämystä laista ja ilmoituskanavista.

Pidetty! – Tervetulleita kokeiluja ja tekemisen meininkiä oikeushallinnossa

10.10.2023 11.22
”Pidetty!” Miksi hankkeella on tällainen nimi? Ensinnäkin siksi, että sana on mieleen jäävä ja myönteinen. Toisekseen hankkeen tavoitteena on, että oikeushallinnon työpaikat ja ammatit ovat pidettyjä ja niihin halutaan hakeutua. Ja että rekrytoitu henkilöstö saadaan pidettyä motivoituneena pitkään.

Yhteisellä asialla yhdenvertaisuutta edistäen

15.9.2023 13.52
”Löytävätkö kaikki paikkansa täällä?” on kysymys, joka seuraa minua vuosikymmenestä toiseen. En tiedä edelleenkään vastausta siihen, mutta sen tiedän, että oma paikkani on olla niiden joukossa, jotka tekevät työtä yhdenvertaisuuden eteen.

Maalittamisilmiön kriminalisointi

9.8.2023 10.12
Aiheesta on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua mediassa. Niin sanottua maalittamista ei aiota kriminalisoida erikseen, kirjoittaa oikeusministeri Meri.

Nämä asiat lakikielessä mättävät

21.6.2023 16.04
On yleisesti tunnettu tosiasia, että lakikieli on laadultaan surkeaa ja että sitä ei voi ymmärtää.

Uuden oppiminen vaatii myös taaksepäin katsomista: Lainsäädännön seuranta ja jälkiarviointi tukevat toimivaa sääntelyä

16.5.2023 12.21
Lainsäädännön kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, joka edellyttää myös taaksepäin katsomista. Onko olemassa oleva sääntely toiminut toivotulla tavalla? Nyt hyväksytyt valtioneuvoston yhteiset periaatteet vahvistavat ensimmäistä kertaa ministeriöille yhteiset ohjeet ja toimintamallit lainsäädännön seurantaan ja jälkiarviointiin.

Perus- ja ihmisoikeusseurannassa kova työ kantaa hedelmää

18.4.2023 14.50
Oikeusministeriössä on tehty kuluneella hallituskaudella uraauurtavaa työtä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seurannan kehittämiseksi. Työ on ollut haastavampaa kuin odotimme, mutta pian uusi seurantajärjestelmä tuo perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista koskevan tiedon kaikkien nähtäville.

Laki muuttuu, mutta riittääkö se seksuaalirikosten vähentämiseen?

20.12.2022 14.08
Seksuaalirikoslainsäädäntö uudistuu vuodenvaihteessa. Uudistus tulee lisäämään poliisin tietoon tulevia seksuaalirikoksia reilusti. Valmistelussa arvioitiin, että niiden määrä kasvaa vajaalla 500:lla vuodessa ja vankivuosien määrä runsaalla 90:llä. Rangaistusten lisäksi tarvitaan ennaltaehkäisyä ja väkivallan katkaisuohjelmia rikoksiin syyllistyneille.

Vihatekojen vastainen työ vaatii panostamista osaamisen tukirakenteisiin

30.11.2022 10.41
Vihatekojen vaikutukset uhriin ovat moninaisia ja usein myös pitkäkestoisia. Vihateot ovat erityisen vahingollisia, koska yksittäinen teko toimii viestinä koko ryhmälle, johon uhri kuuluu.

Yhdenvertaisuuden tekijät – hankkeesta käytäntöihin

31.10.2022 11.18
Oikeusministeriössä on vuoden 2021 alusta asti koordinoitu Yhdenvertaisuuden tekijät -hanketta. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää työkaluja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluun sekä yhdenvertaisuustyön kehittämiseen. Lisäksi tarkoituksena on ollut lisätä tietoisuutta syrjimättömyydestä ja monimuotoisuudesta.

Restoratiiviset menetelmät viharikosten vastaisessa työssä

21.9.2022 10.14
Viharikosten uhrit ilmoittavat viharikoksista viranomaisille harvoin. Aliraportointia täytyy järjestelmällisesti vähentää muun muassa lisäämällä tietoisuutta saatavilla olevista oikeussuojakeinoista ja luomalla luottamusta viranomaisiin. Lisäksi viharikoksiin puuttumiseksi ja uhrien oikeuden saamiseksi tarvitaan keinoja rikosprosessin rinnalle.

Avoimen hallitusohjelmavalmistelun asialla

12.9.2022 16.18
Ensi kevään hallitusohjelmavalmistelun ensimmäinen kierros on tehty. Sen tuloksena on nyt julkaistu ministeriöiden yhteinen tulevaisuuskatsaus. Myös me oikeusministeriössä kannoimme kortemme kekoon. Valmistelimme viisi teemaa, joiden mukaisesti meidän kannaltamme keskeiset tulevan vaalikauden kokonaisuudet aikanaan ryhmitellään.

Miksi vihapuheeseen ja viharikoksiin puuttuminen on tärkeää?

20.6.2022 13.11
Oikeusministeriön Osaavat-hanke aloittaa uuden kolumnisarjan, jossa avataan vihapuhetta ilmiönä, tarkastellaan vihapuheen yhteiskunnallisia vaikutuksia ja tutustutaan vihapuheen vastaiseen työhön. Ensimmäisessä kirjoituksessa pohdimme, miksi vihapuheeseen ja viharikoksiin puuttuminen on tärkeää.

Susanna Siitonen: Huolellinen esivalmistelu parantaa lainvalmistelun laatua

17.6.2022 11.38
Lainvalmistelun laatu on puhuttanut aina. Ja arvioiden mukaan laatu on ollut useimmiten huonoa. Tosin käsitys siitä, missä kulloinkin on epäonnistuttu, on aikojen saatossa vaihdellut. Myös se, millaisin kriteerein lainvalmistelun laatua tulisi arvioida, on muuttunut.

Seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden ihmiskaupan uhrien avunsaantia parannetaan

10.6.2022 9.28
Suomessa tulee moniin muihin Euroopan maihin verrattuna huonosti ilmi juuri seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa. Sekä viranomaiset että järjestöt uskovat, ettei sitä tunnisteta, eivätkä uhrit hae apua.