Uusi seksuaalirikoslaki

Uusi seksuaalirikoslainsäädäntö on tullut voimaan 1.1.2023. Uudistus vahvistaa jokaisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa.

Tärkein muutos on, että raiskauksen määritelmä perustuu nyt suostumukseen. Raiskaus on sukupuoliyhteys sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisuuden puute on keskeistä myös muissa seksuaalirikoksissa. Uudistuksen myötä seksuaalirikosten rangaistukset kovenevat.

Raiskauksen lisäksi useimmat muutkin seksuaalirikoksia koskevat säännökset rikoslain 20 luvussa muuttuivat. Tärkeä muutos on esimerkiksi se, että seksuaaliseen ahdisteluun voi syyllistyä muullakin tavalla kuin toista koskettelemalla, kun teko on riittävän vakava. Seksuaalisen kuvan levittäminen ilman lupaa on uuden lain mukaan rangaistavaa. Uusi lainsäädäntö puuttuu monin tavoin seksuaalisiin loukkauksiin verkossa.

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten määrittelyssä painottuu lapsen koskemattomuus. Lapsiin kohdistuvat rikokset luokitellaan entistä vakavammiksi. Myös rangaistukset niistä ankaroituvat. Lähtökohtana on, että lapsi ei voi suostua seksuaaliseen tekoon aikuisen kanssa.

Rikoslain 20 luku: Seksuaalirikoksista, Finlex.fi

Seksuaalirikoslaki muuttui – viestintäkampanja ohjaa tietopaketin ääreen

Tietopaketti on toteutettu myös ruotsiksipohjoissaameksi, englanniksivenäjäksi, viroksiarabiaksi, somaliksi ja farsiksi.

Raiskaus

Uhrin oma tahto on keskeistä raiskauksen määrittelyssä.

Raiskaus tarkoittaa sukupuoliyhteydessä olemista sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisuus täytyy ilmaista sanallisesti, käytöksellä tai muulla tavalla. Vapaaehtoinen ei myöskään ole se, joka pakotetaan sukupuoliyhteyteen väkivallalla tai uhkauksella tai ei ole voinut ilmaista tahtoaan.

Raiskauksen uhri ei monestikaan puolustaudu tilanteessa aktiivisesti. Uhri voi myös lamaantua ja passivoitua. Sen vuoksi raiskaus voi toteutua myös ilman väkivaltaa, uhkailua tai muuta uhrin erityistä heikkoudentilaa, kuten uhrin päihtymystä tai sammumista.

Uusi laki ei aseta rajoja aikuisten väliselle seksuaaliselle kanssakäymiselle, joka ei loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Seuraavassa on käytännönläheisiä kysymyksiä ja vastauksia siitä, miten raiskauksen määrittely muuttuu uudistuksen myötä.

Seksuaalinen kajoaminen

Seksuaalinen kajoaminen koskee muita seksuaalisia tekoja kuin sukupuoliyhteyttä. Se on vakavampi ei-toivottu teko kuin seksuaalinen ahdistelu. Käytännössä laissa on korvattu aiempi seksuaaliseen tekoon pakottamisen säännös uudella suostumukseen perustuvalla määritelmällä.

Seksuaalinen kajoaminen tarkoittaa koskettelemalla tai muulla tavoin tehtyjä seksuaalisia tekoja, joihin toinen ei osallistu vapaaehtoisesti ja jotka olennaisesti loukkaavat toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Sellaisia tekoja voivat olla voimakas kosketteleminen seksuaalisesti merkityksellisiin ruumiinosiin, toisen saaminen katsomaan tekijän seksuaalista kanssakäymistä tai ryhtymään häneen itseensä kohdistuvaan seksuaaliseen tekoon. Seksuaalista kajoamista voi olla myös toisen henkilön sukuelinten tai sukupuoliyhteyden kuvaaminen.

Seksuaalinen ahdistelu

Seksuaalinen ahdistelu koskettelemalla on ennenkin ollut rangaistavaa. Uudessa laissa ahdistelua ovat myös muilla tavoin tehdyt seksuaaliset ahdisteluteot, kun ne ovat yhtä vakavia kuin koskettelu. Seksuaalinen ahdistelu voi olla esimerkiksi sanallista, viestin tai kuvan lähettämistä tai esittämistä, kuvan ottamista tai itsensä paljastamista.

Seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen

Kuvaa ja videota tai muuta kuvatallennetta ei saa esittää tai levittää siten, että se loukkaa olennaisesti toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Teko on rikos riippumatta siitä, onko kuva otettu siinä esiintyvän suostumuksella vai ei.

Jos seksuaalinen kuva otetaan ilman siinä esiintyvän lupaa, teko voi olla rangaistava esimerkiksi seksuaalisena kajoamisena tai ahdisteluna.

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset

Uudessa laissa lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset luokitellaan pääsääntöisesti nykyistä vakavammiksi. Samalla rangaistukset ankaroituvat.

Lähtökohtana on, että lapsi ei voi suostua seksuaaliseen tekoon aikuisen kanssa. Sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan lapsen kanssa on pääsääntöisesti laissa lapsenraiskaus, kun se aiemmin oli hyväksikäyttörikos.

Myös 16 mutta ei vielä 18 vuotta täyttäneitä lapsia suojataan aiempaa paremmin.

Rangaistavaa ei ole edelleenkään sellainen nuorisoikäisten keskinäinen kanssakäyminen, jossa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ei loukata.