Aloiteoikeudet

Perustuslaissa säädetään yksilön oikeudesta osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Äänioikeutetuilla Suomen kansalaisilla on perustuslain mukaan oikeus tehdä kansalaisaloite uudesta laista tai olemassa olevan lain muutoksesta tai kumoamisesta.

Perustuslaki (731/1999) Finlex-palvelussa

Kansalaisaloite.fi-palvelu

Kuntalain mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Uuden kuntalain osallistumista koskevat säädökset tulivat voimaan 1.6.2017.

Kuntalaki (410/2015) Finlex-palvelussa

Kuntalaisaloite.fi-palvelu

Yhteystiedot

Niklas Wilhelmsson, yksikönpäällikkö 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisvaikuttaminen  osallistumisoikeudet  demokratiapolitiikka  kansalaisyhteiskunta  0295150348  


Laura Nurminen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisaloite  puoluerekisteri  vaalit  äänestäminen  0295150008