Arviointikriteerilautakunta

Arviointikriteerilautakunta on perustettu 1.1.2015 voimaantulleen turvallisuusselvityslain soveltamisen tueksi ja yhdenmukaisten menettelyjen varmistamiseksi. Uusi turvallisuusselvityslaki koskee viranomaisen toteuttamaa henkilön tai yrityksen taustan selvittämistä.

Lautakunnan päätehtävänä on antaa yleisiä tulkintasuosituksia turvallisuusselvityksiä laativille viranomaisille. Lautakunta antaa myös lausuntoja yrityksen eräiden tehtävien hyväksymisestä henkilöturvallisuusselvitysmenettelyn piiriin. Lautakunnan asettaa valtioneuvosto.

Turvallisuusselvityksiä laatii ja niiden perusteella annettavia todistuksia koskevia asioita käsittelee usea eri viranomainen. Lautakunnan toiminnan tavoitteena on varmistaa lain yhdenmukainen soveltaminen riippumatta siitä, mikä viranomainen asiaa kulloinkin käsittelee.

Lautakunnan tulkintasuositukset eivät sellaisenaan ja muodollisesti sido toimivaltaisia viranomaisia.

Arviointikriteerilautakunnan suosituksia:
Rikollista tekoa koskevien tietojen arvioinnista turvallisuusselvitysmenettelyssä

Ulkomaansidonnaisuuksien arviointi henkilöturvallisuusselvityksissä

Maksuhäiriöt ja muut taloutta koskevat tiedot henkilöturvallisuusselvityksissä

Arviointikriteerilautakunnan kokoonpano kaudella 2018–2020 on seuraava (varajäsenet suluissa):

Puheenjohtaja:

oikeustieteen kandidaatti Anna-Riitta Wallin

Jäsenet:

turvallisuuspäällikkö Erkki Väätäinen 
(johtava asiantuntija Juha Pallaspuro) 
valtioneuvoston kanslia 

ylitarkastaja Markku Meriluoto 
(turvallisuusasiantuntija Nora Klemets)
ulkoasiainministeriö 

poliisijohtaja Marko Viitanen 
(lainsäädäntöneuvos Tiina Ferm) 
sisäministeriö 

vanhempi hallitussihteeri Jenni Herrala 
(turvallisuusjohtaja Kai Knape) 
puolustusministeriö 

työmarkkinalakimies Anna Gau 
(neuvotteleva virkamies Miska Lautiainen) 
valtiovarainministeriö 

hallitusneuvos Rita Linna 
(ylitarkastaja Ronja Kava) 
liikenne- ja viestintäministeriö 

erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa 
(hallitusneuvos Kari Klemm) 
työ- ja elinkeinoministeriö 

päälakimies Timo Koskinen, SAK ry 
(lakimies Paula Ilveskivi, Akava ry)

asiantuntija Mika Susi 
(lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä) 
Elinkeinoelämän keskusliitto 

Yhteystiedot
sähköposti: [email protected]

postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto