Arviointikriteerilautakunta

Arviointikriteerilautakunta on perustettu 1.1.2015 voimaantulleen turvallisuusselvityslain soveltamisen tueksi ja yhdenmukaisten menettelyjen varmistamiseksi. Uusi turvallisuusselvityslaki koskee viranomaisen toteuttamaa henkilön tai yrityksen taustan selvittämistä.

Lautakunnan päätehtävänä on antaa yleisiä tulkintasuosituksia turvallisuusselvityksiä laativille viranomaisille. Lautakunta antaa myös lausuntoja yrityksen eräiden tehtävien hyväksymisestä henkilöturvallisuusselvitysmenettelyn piiriin. Lautakunnan asettaa valtioneuvosto.

Turvallisuusselvityksiä laatii ja niiden perusteella annettavia todistuksia koskevia asioita käsittelee usea eri viranomainen. Lautakunnan toiminnan tavoitteena on varmistaa lain yhdenmukainen soveltaminen riippumatta siitä, mikä viranomainen asiaa kulloinkin käsittelee.

Lautakunnan tulkintasuositukset eivät sellaisenaan ja muodollisesti sido toimivaltaisia viranomaisia.

Arviointikriteerilautakunnan suosituksia

Rikollista tekoa koskevien tietojen arvioinnista turvallisuusselvitysmenettelyssä

Ulkomaansidonnaisuuksien arviointi henkilöturvallisuusselvityksissä

Maksuhäiriöt ja muut taloutta koskevat tiedot henkilöturvallisuusselvityksissä

Turvallisuusselvitysmenettelyn piiriin hakeutuminen erittäin merkittävän yksityisen taloudellisen edun perusteella

Arviointikriteerilautakunnan kokoonpano

Arviointikriteerilautakunnan kokoonpano kaudella 2024–2027 on seuraava (varajäsenet suluissa):

Puheenjohtaja:

lainsäädäntöneuvos Jenni Herrala 
puolustusministeriö

Jäsenet:

neuvotteleva virkamies Ritva Järvinen
(johtava asiantuntija Juha Pallaspuro)
valtioneuvoston kanslia

lainsäädäntöneuvos Niklas Vainio
(lainsäädäntöneuvos Liisa Leppävirta)
oikeusministeriö

ylitarkastaja Markku Meriluoto
(turvallisuusasiantuntija Pasi Fågel)
ulkoministeriö

turvallisuuspäällikkö Kari Santalahti
(asiantuntija Annina Ceder)
sisäministeriö

vanhempi hallitussihteeri Tuomas Hyvärinen
(turvallisuusjohtaja Kai Knape)
puolustusministeriö

hallitusneuvos Miska Lautiainen
(hallitussihteeri Kati Orkola)
valtiovarainministeriö

hallitusneuvos Rita Linna
(erityisasiantuntija Marlene Suominen)
liikenne- ja viestintäministeriö

teollisuusneuvos Eeva Vahtera
(hallitusneuvos Kari Klemm)
työ- ja elinkeinoministeriö

johtava asiantuntija Hannele Fremer, Akava ry
(johtaja Taina Vallander, STTK ry)

johtava asiantuntija Markku Rajamäki
(asiantuntija Anne Salomaa)
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Sihteerit:

johtava asiantuntija Kimmo Janhunen
oikeusministeriö

neuvotteleva virkamies Petteri Jartti
oikeusministeriö

Yhteystiedot
sähköposti: arviointikriteeriltk.om(at)gov.fi

postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto

Arviointikriteerilautakunnan hanketiedot