Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

OM valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 9.45

Hallituksen esitys eduskunnalle avoimuusrekisterilaiksi

OM valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Muutos Ahvenanmaan valtuuskunnan kokoonpanossa

OM valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös kielipoliittisesta ohjelmasta

OM valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

OM valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00