Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Lapsiasianeuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 1.12.2019 - 30.11.2024
OM valtioneuvoston yleisistunto 14.11.2019 13.00
Ahvenanmaan itsehallintolain muuttaminen
OM tasavallan presidentin esittely 8.11.2019 11.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto 24.10.2019 13.00
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannin viran (D 20) täyttäminen
OM tasavallan presidentin esittely 18.10.2019 11.00
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannin viran (D 20) täyttäminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00
Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00
Apulaisoikeuskanslerin sijaisen määrääminen
OM tasavallan presidentin esittely 11.10.2019 11.00