Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Oikeusministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen määräajaksi

OM valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

OM valtioneuvoston yleisistunto 12.1.2023 13.00