Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

OM tasavallan presidentin esittely 8.10.2021 11.00

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

OM valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00