Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Tuomioistuinlain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta
OM raha-asiainvaliokunta 28.12.2018 10.30
Valtakunnansyyttäjänviraston apulaisvaltakunnansyyttäjän viran täyttäminen
OM tasavallan presidentin esittely 19.12.2018 13.30