Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen
OM tasavallan presidentin esittely 26.2.2021 11.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2021 13.00
Tuomioistuinviraston johtokunnan kokoonpanon muuttaminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 28.1.2021 13.00