Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Korkeimman oikeuden kahden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

OM tasavallan presidentin esittely 17.5.2024 11.00

Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaalla

OM tasavallan presidentin esittely 17.5.2024 11.00

Korkeimman oikeuden kahden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

OM valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2024 11.00