Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen
OM tasavallan presidentin esittely 13.6.2018 13.25
Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2018 13.00