Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

29 maakuntalain lainsäädäntövalvonta
OM tasavallan presidentin esittely 26.6.2020 15.30
Tuomarinkoulutuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 11.6.2020 13.00
Ulosottolaitoksen Helsingin toimipaikan vuokrasopimus
OM raha-asiainvaliokunta 11.6.2020 13.00
Vaalan vankilan vuokrasopimus
OM raha-asiainvaliokunta 11.6.2020 13.00
Korkeimman hallinto-oikeuden vuokrasopimus.
OM raha-asiainvaliokunta 4.6.2020 13.00
Yhdenvertaisuusvaltuutetun viran täyttäminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2020 13.00
Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 14.5.2020 13.00
Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 1/2020 2. Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 2/2020 3. Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 4/2020 4. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M324 5. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M325 6. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M326 7. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M327
OM tasavallan presidentin esittely 8.5.2020 11.00