Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om studiestöd
OM tasavallan presidentin esittely 7.5.2021 11.00
Asiantuntijalääkärin määrääminen vakuutusoikeuteen
OM valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2021 13.00
Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2021 13.00
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta (HE 34/2021 vp; EV 33/2021 vp)
OM tasavallan presidentin esittely SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 23.4.2021 11.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:ien väliaikaisesta muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 22.4.2021 13.00
Tuomarinkoulutuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 13.00
Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19 rokotuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 16.4.2021 17.30