Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto 10.9.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto 3.9.2020 13.00
Landskapslag om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland
OM tasavallan presidentin esittely 6.8.2020 13.30