Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Ahvenanmaan asioiden käsittely tasavallan presidentin esittelyssä 24.11.2023

OM tasavallan presidentin esittely 24.11.2023 11.00

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

OM valtioneuvoston yleisistunto 23.11.2023 13.00

Tuomioistuinviraston johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

OM valtioneuvoston yleisistunto 23.11.2023 13.00

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

OM valtioneuvoston yleisistunto 16.11.2023 13.00

Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

OM valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2023 13.00

Ahvenanmaan maakuntapäivien aloite eduskunnalle vaalilain muuttamisesta

OM tasavallan presidentin esittely 2.11.2023 13.30