Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto koronavirukset 26.11.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto koronavirukset 26.11.2020 13.00