Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätökset

Apulaisosastopäällikkö lainsäädäntöjohtajana viran täyttäminen
OM valtioneuvoston yleisistunto 8.11.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
OM valtioneuvoston yleisistunto 25.10.2018 13.00
Valtioneuvoston asetus etu- ja sukunimistä
OM valtioneuvoston yleisistunto 25.10.2018 13.00