Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto

Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto vastaa yksityisoikeutta, riita-ja hakemusasioiden oikeudenkäyntimenettelyä sekä maksukyvyttömyysoikeutta koskevasta lainvalmistelusta.

Osastolle kuuluu Valtakunnanvoudinviraston, oikeusapu- ja edunvalvontapiirien, konkurssiasiamiehen toimiston ja kuluttajariitalautakunnan tulosohjaus sekä kansainvälisen oikeusavun viranomaistehtäviä. Lisäksi osasto käsittelee muun muassa tuomarinimityksiä ja nimilautakuntaan liittyviä asioita.

Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osastolla on neljä yksikköä: kansainvälinen oikeusapu, oikeusturvapalvelut, siviilioikeus sekä yksityisoikeus ja maksukyvyttömyys.

Osastopäällikkö Antti Leinonen

Kansainvälinen oikeusapu

yksikön päällikkö Maija Leppä

Oikeusturvapalvelut

yksikön päällikkö Merja Muilu

Siviilioikeus

yksikön päällikkö Katri Kummoinen

Yksityisoikeus ja maksukyvyttömyys

yksikön päällikkö Mari Aalto

Osaston yhteystiedot

Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto