Suunnittelun asiakirjat

Oikeusministeriön hallinnonalan tulosohjaukseen liittyviä suunnittelun asiakirjoja ovat

  • pidemmän aikavälin strategiset suunnitelmat
  • nelivuotiskausille laaditut tulostavoiteasiakirjat
  • vuosittaiset talousarvioehdotukset 
  • julkisen talouden suunnitelmien kehysehdotukset

Talousarvioehdotukset

Talousarvioehdotus on oikeusministeriön ehdotus talousarvioksi. Kyseessä ei ole hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi. Valtion talousarvioesitykset löytyvät osoitteesta budjetti.vm.fi.

Oikeusministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2024 talousarvioesitykseksi

Oikeusministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2023 talousarvioesitykseksi

Oikeusministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2022 talousarvioesitykseksi

Oikeusministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2021 talousarvioesitykseksi

Oikeusministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2020 talousarvioesitykseksi

Kehysehdotukset

Julkisen talouden suunnitelma (JTS) sisältää neljäksi vuodeksi laaditun valtiontalouden kehyspäätöksen.  Kehysehdotus on oikeusministeriön ehdotus pääluokan (25) menokehyksiksi. Kyseessä ei ole hallituksen päätös valtiontalouden menokehyksistä.

Kehyspäätös 2025–2028, pääluokka 25

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2025–2028 - Valto (valtioneuvosto.fi)

Oikeusministeriön ehdotus julkisen talouden suunnitelmaan sisältyväksi kehysehdotukseksi 2024-2027

Julkisen talouden suunnitelma 2024-2027 (valtioneuvosto.fi)

Tulostavoitteet

Oikeusministeriön hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnittelun asiakirjat on laadittu suomeksi.

Oikeusministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuosille 2022–2025

Oikeusministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuosille 2021–2024

Oikeusministeriön tulossopimus 2023-2026

Oikeusministeriön ja tuomioistuinlaitoksen tulossopimus 2023-2026 (tuomioistuinvirasto.fi)

Oikeusministeriön ja Ulosottolaitoksen tulossopimus 2023-2026 (ulosottolaitos.fi)

Oikeusministeriön ja Syyttäjälaitoksen tulossopimus 2023-2026 (syyttajalaitos.fi)

Oikeusministeriön ja Rikosseuraamuslaitoksen tulossopimus 2023-2026 (rikosseuraamus.fi)

Oikeusministeriön ja Oikeusrekisterikeskuksen tulossopimus 2023-2026 (oikeusrekisterikeskus.fi)

Oikeusministeriön ja oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tulossopimukset 2023-2026

Oikeusministeriön ja erityisviranomaisten tulossopimukset 2023-2026