Suunnittelun asiakirjat

Oikeusministeriön hallinnonalan tulosohjaukseen liittyviä suunnittelun asiakirjoja ovat

  • pidemmän aikavälin strategiset suunnitelmat
  • nelivuotiskausille laaditut toiminta- ja taloussuunnitelmat
  • vuosittaiset talousarvioehdotukset ja
  • tulostavoiteasiakirjat.


Toiminta- ja taloussuunnitelmat

Oikeusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään hallinnonalan toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot lähivuosille. Toiminta- ja taloussuunnitelma on ministeriön laatima ennakkosuunnitelma eikä sen sisältöä vahvisteta valtioneuvostossa tai eduskunnassa.

Oikeusministeriön toiminta- taloussuunnitelma 2019-2022

Oikeusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2021

Oikeusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019

Oikeusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2018


Talousarvioehdotukset

Talousarvioehdotus on oikeusministeriön ehdotus talousarvioksi. Kyseessä ei ole hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi. Valtion talousarvioesitykset löytyvät osoitteesta budjetti.vm.fi.

Oikeusministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2019 talousarvioesitykseksi

Oikeusministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2018 talousarvioesitykseksi

Oikeusministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2017 talousarvioesitykseksi

Oikeusministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2016 talousarvioesitykseksi

Oikeusministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2015 talousarvioesitykseksi

 

Tulostavoitteet

Oikeusministeriön hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnittelun asiakirjat on laadittu suomeksi. Osa asiakirjoista sisältää ruotsinkielisen lyhennelmän.

Oikeusministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2017 kaudella 2017-2021

Oikeusministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2016 kaudella 2016-2019 (pdf, 10.38 Mt)

Oikeusministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2015 (pdf, 6.18 Mt)