Suunnittelun asiakirjat

Oikeusministeriön hallinnonalan tulosohjaukseen liittyviä suunnittelun asiakirjoja ovat

  • pidemmän aikavälin strategiset suunnitelmat
  • nelivuotiskausille laaditut tulostavoiteasiakirjat
  • vuosittaiset talousarvioehdotukset 

Talousarvioehdotukset

Talousarvioehdotus on oikeusministeriön ehdotus talousarvioksi. Kyseessä ei ole hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi. Valtion talousarvioesitykset löytyvät osoitteesta budjetti.vm.fi.

Oikeusministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2022 talousarvioesitykseksi

Oikeusministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2021 talousarvioesitykseksi

Oikeusministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2020 talousarvioesitykseksi

Oikeusministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2019 talousarvioesitykseksi

Tulostavoitteet

Oikeusministeriön hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnittelun asiakirjat on laadittu suomeksi.

Oikeusministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuosille 2021–2024

Oikeusministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuosille 2020–2023

Oikeusministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuosille 2019–2022